Buduće mogućnosti matičnih ćelija

Autoimuna oboljenja

Kronova bolest
Dijabetes, tipa I
Lupus
Multipla Skleroza (MS)
Graft-versus-Host Disease
Reumatoidni artritis
Amiotrofična lateralna skleroza
Sistemska skleroza (sklerodermija)

Kardiovaskularna terapija

Obnavljanje srčanog mišića
Infarkt miokarda
Limbalna ishemija
Vaskularne trensplantacije
Birgerova bolest
Ishemični moždani udar
Urođene srčane mane

Ortopedske terapije

Obnavljanje rascepa nepca (alveola)
Obnavljanje hrskavice

Transplantacije za nove indikacije

HIV

Regeneracija nervnog sistema

Celebralna paraliza, Hipoksija, Encefalopatija (AUTOlogna)
Povrede kičmene moždine (SCI – Spinal Cord Injury) (ALLOgena)
Traumatska povreda mozda (AUTOlogna)
Autizam
Moždani udar (šlog)
Gubitak sluha
Amitrofična lateralna skleroza
Skleroderma
Alchajmerova bolest
Razna degenerativna stanja

Matične ćelije i genska terapija za nasledne poremećaje

Cerebralna adenoleukodistrofija
Cistična fibroza
Fankoni anemija
Teške kombinovane imunodeficijencije (SCID)
Srpasta anemija
Talasemija
Wiskot-Aldrich sindrom
Duchenne mišićna distrofija
Becker mišićna distrofija

Transplantacije za ostale nasledne poremećaje

Epidermolysis Bullosa
Bolesti lizozoma

  • Za neke bolesti se pokazalo da je tretman matičnim ćelijama delotvoran, ali one još nisu prihvaćene u kliničkoj praksi kao standardna terapija.
  • Za neke od ovih bolesti transplantati matičnih ćelija samo usporavaju dalji razvoj bolesti, ali ne dovode do potpunog izlečenja.
  • Za ostale bolesti, terapija matičnim ćelijama može dovesti do izlečenja, ali optimalno doziranje i upotreba matičnih ćelija koja je potrebna se još uvek ispituje.

Naučnici sa medicinskog Univerziteta u Hanoveru uspeli su da proizvedu ljudske ćelije iz krvi pupčanika tzv. indukovane pluripotentne matične ćelije (iPS ćelije).

One mogu da se razviju u bilo koje ćelije organizma. Dakle, ove matične ćelije su nada za buduće lečenje brojnih bolesti.

100 % kompatibilnost

U slučaju neophodne transplantacije, matične ćelije prikupljene iz pupčane vrpce će biti 100% odgovarajuće osobi od koje su uzete.

Takođe, one mogu biti korišćene u velikoj meri i od strane roditelja, braće ili sestara, kao i drugih osoba kojima su potrebne, ukoliko se utvrdi odgovarajuća kompatibilnost.

 

 

Call Now Button