Seracell je biomedicinski centar

Seracell nije samo banka matičnih ćelija, već nemački biomedicinski centar, koji je osim za čuvanje matičnih ćelija, specijalizovan i za njihovu obradu i pripremu za transplantaciju.
Seracell je lider u lečenju srca matičnim ćelijama

Osnivači nemačkog biomedicinskog centra Seracell, profesor dr Matijas Frojnd i dr Hans Diter Klajn, autori su prvog svetskog kliničkog istraživanja lečenja srca posle srčanog udara ubrizgavanjem matičnih ćelija. Zahvaljujući njima, srčana oštećenja se danas mogu lečiti matičnim ćelijama.

Imamo najstrože kontrole u svojim laboratorijama
Da bi sačuvali kvalitet matičnih ćelija, Seracell koristi vrhunsku tehnologiju “čistih soba”, koje su specifične po tome što su sterilnije čak i od hirurških sala. U njima se matične ćelije pripremaju za krioprezervaciju i za dalje potrebe lečenja.
Seracell svaki treći dan pripremi jedan transplantat
aa-200aa-200aa-200aa-200

Godina iskustva u lečenju matičnim ćelijama I njihovim pripremama za transplantacije.

Seracell je do dana današnjeg pripremio više od 1.000 transplantanata za terapiju matičnim ćelijama, a svaki treći dan u našim sertifikovanim laboratorijama pripremamo novi.

U Seracell-u čuvamo samo ono
što je vredno čuvanja.
Zašto roditelji veruju Seracell-u?

Kvalitet

Jer  je svaka kap krvi važna.

Doslednost

Jedini merimo kvalitet i vitalnost matičnih ćelija.

Sigurnost

Garantujemo bezbednost dugoročnog čuvanja.

KRIOPREZERVACIJA U SERACELLU

SERACELL I CORD IPS

NARUČITE BESPLATAN INFO-MATERIJAL

Call Now Button