Prednosti Seracell-a

Medicinske prednosti

Čuvamo ono što je vredno čuvanja

Seracell pre zamrzavanja obavlja sve analize radi provere kvaliteta matičnih ćelija i čuva ih samo ako ispunjavaju uslove za dalju pripremu.

Pripremamo matične ćelije za transplataciju

Seracell sarađuje sa svim većim svetskim klinikama i, ukoliko je potrebno, priprema matične ćelije za transplataciju.

Jedini radimo u čistim sobama A+ klase

Da bi smo po svaku cenu sačuvali kvalitet matičnih ćelija, Seracell koristi vrhunsku tehnologiju “čistih soba”, koje su specifične po tome što su sterilnije čak i od hirurških sala.
Čuvamo svaku kap krvi

U biomedicinskom centru Seracell matične ćelije čuvamo isključivo u punoj krvi.
U krvi pupčanika se nalazi pravo bogatstvo različitih vrsta matičnih ćelija.
One bi trebalo da budu izdvojene iz krvi tek kada je njihova terapijska svrha poznata.

Puna krv

VSEL - Dijamantske ćelije

Matične ćelije koje su po svojstvima slične embrionalnim matičnim ćelijama mogu se pretvoriti u svaki tip ćelija u organizmu.
[

Mezenhimalne matične ćelije

Ova vrsta matičnih ćelija ima veliki potencijal da regeneriše tkiva i organe. Trenutno se istražuje njihova moć da leče dijabetes, Alchajmerovu bolest, koštano tkivo i hrskavicu.
[

Hormoni i faktori rasta

[

Eritrociti

9

Krvna plazma

Prirodni krioprotektor koji štiti matične ćelije sve vreme koje se čuvaju.
[

CD 34+ matične ćelije

Hematopoetske matične ćelije koje se koriste za lečenje krvnih bolesti, kao što su pojedini oblici leukemije, limfoma i multiplog mijeloma.
Separacija*
*VAŽNO: Separacijom se odbacuju dijamantske matične ćelije, kao i glavni hormoni i faktori rasta. Gubi se oko 20% CD 34+ matičnih ćelija i smanjuje se broj njihove vitalnosti. CD34+ matične ćelije ostaju zamrznute bez prirodne zaštite krvne plazme.
[

VSEL - Dijamantske ćelije

Ne čuvaju se.
[

Mezenhimalne matične ćelije

Ne čuva se.
[

Hormoni i faktori rasta

Ne čuvaju se.
[

Eritrociti

Ne čuvaju se.
9

Krvna plazma

Ne čuvaju se.
[

CD 34+ matične ćelije

Hematopoetske matične ćelije koje se koriste za lečenje krvnih bolesti, kao što su pojedini oblici leukemije, limfoma i multiplog mijeloma.

Naručite besplatan info materijal

Finansijske prednosti

Nema plaćanja unapred

U Seracell-u se krioprezervacija naplaćuje samo ako su uzorci krvi kvalitetni i matične ćelije mogu da se sačuvaju. Sa plaćanjem se počinje tek nakon potvrde kvaliteta uzorka. Nema troškova ako matične ćelije nisu sačuvane.

Ušteda za roditelje

Seracell ne naplaćuje dodatno analize krvi majke (u iznosu od 100 evra) već je ona obavezna stavka uračunate u cenu. Roditelji tako uštede 100 evra.

Dvostruka zaštita od bankrotstva

Seracell je osigurao svoju celokupnu proizvodnju, kao i sve uzorke krioprezerviranih matičnih ćelija, za slučaj eventualnog bankrotstva.

Zašto su važne čiste sobe A+ klase?

Da bi sačuvali kvalitet matičnih ćelija, Seracell koristi vrhunsku tehnologiju "čistih soba", koje su specifične po tome što su sterilnije čak i od hirurških sala. U njima se matične ćelije pripremaju za krioprezervaciju i za dalje potrebe lečenja.
PROČITAJ VIŠE
DHL MEDICAL EXPRESS
N

Specijalna kurirska usluga kreirana za posebno osetljive medicinske pošiljke

N

Avionski transport pod posebnim režimom

N

Dostava pošiljki u laboratoriju narednog jutra

N

Posebno praćenje svih CORD iPS pošiljki unutar DHL sistema

Non-stop aktivna kurirska služba
N

00 - 24 časa

 
N

365 dana u godini

 
N

Non-stop praćenje uzorka

 
N

31 sat prosek dostave

 
N

1.100 kilometara dnevno

 
N

Kuriri su medicinski obučeni

 
Priznanje za lidere na tržištu
Ekskluzivni zastupnik Seracell-a za Srbiju, kompanija CORD iPS, jedini je nosilac najvišeg, “AAA” sertifikata za kreditni rejting, među svim bankama i biomedicinskim centrima matičnih ćelija koje posluju u Srbiji.
Postanite i Vi deo Seracell porodice
Pozovite naš info centar
011 414 65 65

NEMAČKI KVALITET I STRUČNOST

ISKUSTVO I TEHNOLOGIJA

LICENCE

Call Now Button