Seracell je lider u lečenju infarkta miokarda matičnim ćelijama

Osnivači nemačkog biomedicinskog centra Seracell uradili su 2002. godine prvo svetsko kliničko istraživanje lečenja srca posle srčanog udara ubrizgavanjem matičnih ćelija. Zahvaljujući njima, srčana oštećenja se danas mogu lečiti matičnim ćelijama.
Kako se leči srce matičnim ćelijama?

Istraživanja i klinička praksa u poslednjih 10 godina pokazali su da su matične ćelije pet puta efikasnije u lečenju ljudi sa opasnim bolestima srca, u odnosu na uobičajene lekove i terapije.

Jednostavnom procedurom, koja traje samo 15 minuta, pripremljene matične ćelije se kateterizacijom ubrizgavaju direktno u srce kako bi regenerisale oštećeno tkivo. Ovaj postupak je revolucionaran jer pacijenti dobijaju novi život – potpuno obnovljen srčani mišić.
Matične ćelije pacijenta se pripremaju za terapiju
Dodaju se faktori rasta kako bi matične ćelije usmerili da postanu ćelije srca
Matične ćelije se kateterizacijom ubrizgavaju u srce
Srce se regeneriše
Do danas je u Seracell-u pripremljeno više od

transplantata matičnih ćelija
Svaki treći dan pripremimo po jednu terapiju
Seracell je specijalizovan u polju bioinženjeringa matičnih ćelija, za njihovu obradu i pripremu za transplantaciju. Kompanija je razvila procese i sisteme osiguranja kvaliteta kao i najmodernije proizvodne objekte,  zahvaljujući čemu se pozicionirala kao vodeći biomedicinski centar u Evropi.

Prof. dr Matijas Frojnd je predsednik nadzornog odbora Seracell AG i načelnik odseka za hematologiju i onkologiju univerzitetske bolnice u Nemačkoj, u Roštoku. Pod njegovim rukovodstvom od 1995. godine godišnje se  uradi 100 transplatacija matičnim ćelijama za lečenje leukemije i drugih malignih bolesti.

BUDUĆE TERAPIJE MATIČNIM ĆELIJAMA

BOLESTI KOJE SE LEČE MATIČNIM ĆELIJAMA

NAJBOLJA PONUDA

Call Now Button