Matične ćelije - izvor života

 

Matične ćelije su gradivni temelj našeg organizma, uspešno obnavljaju i regenerišu sve ćelije i tkiva.

Zašto su matične ćelije tako moćne?

Iako postoji više tipova matičnih ćelija, one iz krvi pupčanika pokazale su nekoliko prednosti. Njih možete da sačuvate za svoje dete već prilikom rođenja i da ih koristite kasnije, ako za lečenje ikada zatrebaju.

Matične ćelije iz pupčanika su:

Pametne

Mogu da otkriju bolesnu ćeliju ili tkivo i pokrenu proces samolečenja.

Jedinstvene

U potpunosti odgovaraju detetu od  kojeg su sačuvane.

Mlade

Stare su svega devet meseci i zaštićene od spoljnih uticaja i starenja.

Potentne

Mogu neograničeno da se dele i da se pretvore u bilo koju ćeliju ili tkivo.

6 činjenica o matičnim ćelijama

Zašto da sačuvam matične ćelije?

Matične ćelije se lako i bezbolno
prikupljaju jedino iz krvi pupčanika

Saznajte sve o proceduri čuvanja matičnih ćelija u nemačkom biomedicinskom centru Seracell.

Kome odgovaraju bebine
matične ćelije?

Matične ćelije iz krvi pupčanika su 100 posto genetski podudarne detetu od kog su uzete.

Koje bolesti se leče matičnim ćelijama?

U zavisnosti od procenta podudarnosti,
matične ćelije mogu da se koriste i za lečenje:

Čak i osoba sa kojima dete nije u srodstvu.

Revolucija u lečenju matičnim ćelijama iz pupčanika

BOLESTI

se klinički leči matičnim ćelijama iz pupčanika.

TRANSPLANTACIJA

je obavljeno u svetu matičnim ćelijama iz pupčanika.

ISPITIVANJA

se radi trenutno u svetu za lečenje teških bolesti matičnim ćelijama.

Sve vrste ćelija nastale su
od matične ćelije

Mišićne celije

Nervne celije

Ćelije kostiju

Ćelije krvi

Ćelije hrskavice

Ćelije srčanog mišića

Ćelije jetre

Ćelije kože

Matične ćelije leče već pola veka

Od prve transplantacije matičnih ćelija, 1958. godine, broj naučnih otkrića o moći matičnih ćelija, kao i broj bolesti koje se klinički leče matičnim ćelijama u raste velikom brzinom

1958.

PRVA TRANSPLANTACIJA
MATIČNIH ĆELIJA

Fizičari iz Srbije, ozračen u Vinči, bili su prvi primaoci matičnih ćelija na svetu. Transplantacijusu izveli lekari bolnice „Kiri” u Parizu: prof. Žorž Mate i dr Anri Žame

1988.

PRVA TRANSPLANTACIJA
MATIČNIH ĆELIJA
IZ PUPČANIKA

Petogodišnji dečak Met, oboleo od Fankonijeve anemije, u Parizu je lečen matičnim ćelijama iz pupčane vrpce svoje sestre. Met je sada zdrav čovek.

1981.

OTKRIVENA PRVA IPS MATIČNA ĆELIJA

Dva naučnika, Martin Evans sa Kembridža i Gejl Martin sa Univerziteta Kalifornija, prvi su izdvojili pluripotentnu (IPS) matičnu ćeliju u laboratoriji.

2012.

NOBELOVA NAGRADA ZA PRVU “PODMLAĐENU” MATIČNU ĆELIJU

Šinja Jamanaka iz Japana i Džon Gardon iz Velike Britanije dobili su Nobelovu nagradu za istraživanje o indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama. Ovo istraživanje trajalo je 40 godina.

ZAŠTO DA SAČUVAM MATIČNE ĆELIJE?

UPOTREBA MATIČNIH ĆELIJA U MEDICINI

KORAK PO KORAK DO KRIOPREZERVACIJE

EyeOvu stranicu trenutno čita 11 osoba