Skladištenje ili doniranje matičnih ćelija?

U čemu je razlika između javne i privatne banke matičnih ćelija?

Javne i privatne banke matičnih ćelija razlikuju se prvenstveno po tome ko polaže isključivo pravo na uzorak matičnih ćelija.

• U privatnoj banci, neopozivi vlasnici matičnih ćelija ste Vi kao roditelji do punoletstva deteta. Kada dete navrši 18 godina, ono postaje jedini vlasnik matičnih ćelija.

• U javnoj banci, Vi donirate uzorak matičnih ćelija, i on postaje vlasništvo javne banke.

Pravo vlasništva

U javnoj banci matičnih ćelija genetski materijal Vašeg deteta donirate za opšte dobro i prenosite pravo vlasništva na banku. U privatnoj banci javnih ćelija, sačuvane matične ćelije deteta su isključivo Vaše vlasništvo i banka nema pravo na njih.

Dostupnost

Doniranje matičnih ćelija u javnu banku je vrlo slično dobrovoljnom davanju krvi. Sačuvani uzorak matičnih ćelija može dobiti bilo koji pacijent, ako postoji dovoljna genetska podudarnost. To znači da matične ćelije koje ste donirali javnoj banci verovatno nećete moći da koristite za ličnu upotrebu ukoliko vam zatrebaju. Kada čuvate matične ćelije u privatnoj banci, isključivo Vi odlučujete kada ćete ih koristiti. Preuzimanje i korišćenje matičnih ćelija se ne naplaćuje i imate pravo da ih koristite u svakom momentu.

Podudarnost

Matične ćelije iz pupčanika deteta su mu uvek 100 % odgovarajuće. Postoji i velika verovatnoća da braća, sestre i roditelji deteta mogu da se leče njegovim matičnim ćelijama. S druge strane, kada se koriste matične ćelije iz javne banke, postoji verovatnoća da matične ćelije ne odgovaraju u potpunosti i da ih telo osobe koja ih primi neće prihvatiti.

Cena čuvanja

Često se preporučuje čuvanje matičnih ćelija u javnim bankama, uz argument da je u njima besplatno, dok se u privatnim bankama plaća. Da, doniranje matičnih ćelija u javne banke je besplatno. Ali, ako nekome zatrebaju matične ćelije iz javne banke, pretraživanje registra i potraživanje matičnih ćelija se plaća i cena nije zanemarljiva. S druge strane, čuvanje matičnih ćelija u privatnoj banci se plaća, ali možete da ih preuzmete i koristite besplatno, kada god odlučite.

Da li mogu da donram matične ćelije?

Javne banke matičnih ćelija su veoma korisne za svaku zemlju, jer se tako povećava broj potencijalnih davalaca matičnih ćelija i šanse da se i najteže bolesti leče kod nas. Srbija na žalost još nema javnu banku matičnih ćelija, a očekuje se da će u narednom periodu biti otvorene dve: u Beogradu i Kragujevcu. Javna banka matičnih ćelija omogućiće da roditelji besplatno doniraju matične ćelije ukoliko nisu u mogućnosti da ih sačuvaju u privatnoj banci. Na taj način, kao zemlja ćemo formirati bazu, tj. banku uzoraka matičnih ćelija koje će biti na raspolaganju svim obolelima.

• Banka je vlasnik matičnih ćelija

• Matične ćelije su dostupne svima kojima zatrebaju

• Mogu se koristiti samo za alogene transplantacije (od donora)

• Mora da se čeka podudaran donor

• Čuvanje je besplatno, plaća se potraživanje matičnih ćelija

• Vi ste vlasnici matičnih ćelija

• Matične ćelije su dostupne samo Vama

• Mogu se koristiti za autologne i alogene transplantacije

• Dostupne su odmah, jer je podudarnost uvek 100 odsto

• Čuvanje matičnih ćelija se plaća, potraživanje je besplatno

Call Now Button