Uspešna primena

 

Matične ćelije iz pupčanika odavno su se iz kliničkih istraživanja preselile u kliničku praksu – do sada je u svetu urađeno više od 30.000 transplantacija matičnih ćelija iz pupčanika.

Matične ćelije nisu samo budućnost medicine, one su SADAŠNJOST.

Već danas leči se više od 85 bolesti matičnim ćelijama, a više od 1.000 kliničkih istraživanja ispituje mogućnosti matičnih ćelija za regeneraciju ćelija i organa. 

Lečenje se obično odvija zamenom ili obnavljanjem oštećenog ili uništenog tkiva. Obično se koriste sopstvene matične ćelije. Sopstvene matične ćelije se uspešno koriste i u oblasti kardiovaskularnih bolesti.

Većina terapija danas se izvodi korišćenjem matičnih ćelija uzetih iz tela odraslih osoba koje su već stare i nisu toliko funkcionalne kao mlade matične ćelije.

Za očekivati je da mnoge buduće primene budu realizovane sa mladim matičnim ćelijama iz krvi pupčanika, koje su potentnije, vitalnije i pogodnije za lečenje od onih koje su već preživele uticaj starosti i okoline.

 

Call Now Button