Zavirite u Seracell čiste sobe

Kako bi u potpunosti sačuvali kvalitet matičnih ćelija, Seracell obrađuje i zamrzava matične ćelije u vrhunskim medicinskim uslovima. U našem biomedicinskom centru svaki uzorak krvi iz pupčanika obrađuje se u specijalnim visokotehnološkim laboratorijama – “čistim sobama A+ klase”.

Sterilnije od hiruških sala

“Čiste sobe”, koje omogućavaju rad u potpuno sterilnim uslovima, imaju samo farmaceutske kompanije i ustanove koje se bave lečenjem. Poređenja radi, operacije na otvorenom srcu rade u hiruškim salama “B” čistoće, a krv iz pupčane vrpce u Seracell-u se obrađuje u laboratorijama “A” čistoće.

Seracell poseduje četiri “sobe A+ klase” i dva dodatno kontrolisana objekta. U njima stručnjaci po najstrožim procedurama i GMP standardu pripremaju matične ćelije iz pupčanika za krioprezervaciju, kao i transplantate za terapiju matičnim ćelijama.

Od svih predstavništava matičnih ćelija u Srbiji, jedino Seracell poseduje “čiste sobe A+ kvaliteta” (GMP EU laboratorije). Ove laboratorije su jedan od ključnih preduslova za kvalitetan rad sa ćelijama i tkivima u terapeutske svrhe. To dokazuje i bogato iskustvo našeg biomedicinskog centra i više od 1.000 pripremljenih transplantacija.

– Broj 1 po uslovima za obradu matičnih ćelija
– Sterilnije od hiruških sala
– Osiguravaju kvalitet uzoraka

 

ciste sobe 2

Čiste sobe najvažnije za pripremu matičnih ćelija

Ćelije i tkiva ne mogu da se sterilišu. Patogeni na česticama prašine koji su u vazduhu, doveli bi do zagađivanja i infekcije krvi pupčanika. Tehnologija ventilacije i filtriranja vazduha omogućava da se on u laboratorijama konstantno obnavlja velikom količinom novog prečišćenog vazduha.

Ventilacija se reguliše pomoću tri moćna klima uređaja koji su odvojeni specijalnim zaštitama. Zahvaljujući toj zaštiti i pritisku koji se stvara u prostorijama, nijedna čestica prljavštine i nečistoće ne može da dođe iz spoljašnje sredine. Vazduh u “čistim sobama” menja se i 300 puta na sat!

Kako bi se osiguralo da su čiste sobe sigurno odvojene od okoline, u njih se može ući jedino uz pomoć dvostepenog sistema brava.

Laboratorije od stakla za potpunu transparentnost

Sve što se odvija u Seracell “čistim sobama” vidljivo je spolja, jer su zidovi stakleni i eksperti iz kontrolne laboratorije nadgledaju ceo proses obrade matičnih ćelija. Svi važni koraci u procesu krioprezervacije se nadgledaju i beleže.

Call Now Button