Iskustvo i tehnologija

Više od deset godina visokostručnog rada

Predsednik nadzornog odbora Seracell AG je profesor Prof. Dr. Mathias Freund, inače načelnik odseka za hematologiju i onkologiju univerzitetske bolnice u Rostock-u.

Pod njegovim rukovodstvom od 1995. godine godišnje se  uradi 100 transplatacija matičnim ćelijama za lečenje leukemije i drugih malignih bolesti.

U saradnji sa Dr. Hans-Dieter Klajnom generalnim direktorom Seracell AG, izveden je prvi pokušaj ubrizgavanja matičnih ćelija u srčani mišić koji se koristi kao deo regenerativne terapije u slučaju infarkta.

Desetogodišnje iskustvo u pripremi matičnih ćelija za transplataciju, uz moderne laboratorijske tehnologije omogućuje Seracell-u pripremu i skladištenje matičnih ćelija prema najvišim medicinskim standardima.

  • Seracell poseduje četiri moderne GMP laboratorije sa odgovarajućim krio-tankovima za skladištenje zamrznutih uzoraka krvi iz pupčanika.
  • Tehnologija ventilacije i filtriranja vazduha omoguća da se vazduh u GMP laboratorijama konstantno obnavlja velikom količinom ekstremno čistog vazduha. Procesuiranje krvi iz pupčanika se radi isključivo pod ovim okolnostima.
  • Seracell deluje u skladu sa visokokvalitetnim standardima koje su nametnule farmaceutske kompanije. Obavezuju nas smernice Dobre proizvođačke prakse (Good Manufacturing Practice (GMP)) i zahtevi Nemačkih zakona o lekovima i tkivima.
Call Now Button