Kvalitet i stručnost

Nemački biomedicinski centar Seracell je specijalizovan za obradu matičnih ćelija i njihovo skladištenje od 2002. godine

Kompanija je razvila procese i sisteme osiguranja kvaliteta kao i najmodernije proizvodne objekte za obradu i transplantaciju matičnih ćelija.

Kao sertifikovana banka za matične ćelije Seracell radi na osnovu najviših standarda kvaliteta (EU GMP standard).

Matične ćelije iz koštane srži i periferne krvi se uspešno koriste već 20 godina za lečenje leukemije i drugih bolesti. Seracell podržava ove metode i lečenja sa 10 godina iskustva u pripremi matičnih ćelija za transplataciju i produkciju.

Zašto je Seracell drugačiji?

Trenutno u Srbiji posluje više predstavnika banaka matičnih ćelija. Međutim, postavlja se pitanje koja će pružiti najbolju uslugu i koja će najrigoroznije sprovesti neophodne kontrole kvaliteta kako bi uzorak matičnih ćelija bio upotrebljiv nakon višedecenijskog čuvanja.

Seracell-ova najveća prednost je što smo biomedicinski centar, koji radi u skladu sa nemačkim GMP standardom i zakonima i posedujemo  ogromno iskustvo u samom procesu lečenja matičnim ćelijama. Takođe pruža dvostruko osiguranje od bankrotstva za sve uzorke matičnih ćelija.

GMP standard je garant kvaliteta

Nemački GMP standard je apsolutni garant kvaliteta pripreme i obrade matičnih ćelija. I ono što je najvažnije – ukoliko se matične ćelije ne uskladište prema GMP standardu gubi se svaka mogućnost njihovog korišćenja u GMP bolnicama.

Šta to konkretno znači?

Bolnice koje rade u skladu sa GMP standardom NE SMEJU da prihvate uzorke matičnih ćelija, ukoliko one nisu sačuvane po GMP standardu. Jednostavno, bolnice ne smeju na sebe da preuzmu odgovornost zbog neadekvatnog krioprezerviranja uzorka matičnih ćelija.

Uređene zemlje EU, na prvom mestu Nemačka, zabranjuju čuvanje matičnih ćelija svoje novorođenčadi u bankama koje ne poseduju GMP standard. Na taj način štite roditelje i njihovu decu od eventualnog uništavanja dragocenih matičnih ćelija, usled neadekvatne krioprezervacije.

Zašto je važan nemački zakon?

U Nemačkoj se ekstremna pažnja pridaje bezbednosti biomedicinskog materijala. U slučaju čuvanja matičnih ćelija, rigorozne kontrole se obavljaju na mesečnom nivou od strane državnih institucija.

Zakon je toliko rigorozan da matične ćelije Vašeg deteta ne može dobiti čak ni Vaš lični lekar, već isključivo Vi ili Vaše dete kada postane punoletno.

Zašto je važno iskustvo u radu sa matičnim ćelijama?

Više od deset godina iskustva u radu sa matičnim ćelijama i njihovoj pripremi za transplantacije nesumnjivi su garant kvaliteta.

Naše medicinsko osoblje se već godinama susreće sa velikim izazovima adekvatne pripreme transplanata za uspešno lečenje matičnim ćelijama.

Samo oni koji se bave procesom lečenja matičnim ćelijama znaju kolika je stepen odgovornosti potreban da bi se pomoglo pacijentu. Bez takvog iskustva i odgovornosti nema ni adekvatne krioprezervacije, kao osnova i prvog koraka neophodnog za buduće lečenje.

Pripremili smo više od  1.000  transplantacija

I zato stručnjaci našeg biomedicinskog centra predstavljaju lidere koji postavljaju nove standarde u oblasti bioinženjeringa matičnih ćelija.

Call Now Button