Zašto čuvamo svaku kap krvi?

Seracell je biomedicinski centar koji matične ćelije iz pupčanika čuva po najrigoroznijim standardima kako bi uzorak bio upotrebljiv i nakon višedecenijskog čuvanja. To između ostalog podrazumeva i čuvanje pune krvi, jer postoje ozbiljne studije i medicinska opravdanja za to.

Bogatstvo u krvi pupčanika

U krvi pupčanika nalazi se ukupno 12 vrsta matičnih ćelija od kojih su posebno važne:

  • Hematopoetske matične ćelije

Ove matične ćelije zovu i krvotvorne (CD 34 ) jerod njih nastaju ćelije krvi, krvni organi i ćelije imunog sistema. Koriste se za lečenje krvnih oboljenja.

*Prilikom separacije krvi gubi se između 20 i 25% vitalnih matičnih ćelija CD34.

  • Mezenhimalne ćelije koje se koriste u regenerativnoj medicini ( opekotine, povrede ligamenat, organa)
  • Male matične ćelije – koje mogu da se umnožavaju i imaju neograničenu moć deobe, kao i da se pretvore u bilo koje tkivo ili organ u organizmu
  • Leukociti – za akutne krvne bolesti bele loze

Takođe, puna krv sarži kompletni imuni sistem deteta ( antitela, faktori rasta, citokini..) pa se koristi i kao dadatna terapija prilikom primene citostatika koji u velikoj meri obaraju imuni sistem bolesnika.

Veći broj primene pune krvi u lečenju

Ukoliko se odlučite da čuvate separiranu krv vi se ograničavate na lečenje isklučivo krvnih bolesti bez mogućnosti korišćenja u svim drugim dostupnim i budućim terapijama jer su sačuvane isključivo hematopoetske matične ćelije CD34.

Studije pokazuju da je veći broj prihvaćenih transplantata sačuvane pune krvi. Matične ćelije iz pune krvi su već upotrebljene kod više od 2000 pacijenata sa malignim ili nemalignim oboljenjima krvi.

Sveukupni stepen preživljavanja kod dece sa β-talasemijom sa matičnim ćelijama iz pune krvi je 74% u odnosu na 21% kod matičnih ćelija dobijenih iz krvi bez eritrocita.

Separacijom se gubi 20% vitalnih matičnih ćelija kao i svi ostali dragoceni sastojci krvi iz pupčanika

NEMA MEDICINSKOG OPRAVDANJA ZA SEPARACIJU!

Da bi se matične ćelije sačuvale neophodna je upotreba DMSO rastvora koji je štetan za čoveka ali je jedini način da se matična ćelija sačuva. Kod separacije on se koristi u manjoj količini pa banke često ovo navode kao opravdanje za separaciju.

Za menje krvi potrebno je manje DMSO rastvora ali u samim ćelijama nalazi se jednaka količina.

Bez obzira da li je čuvana puna krv ili separirana važno je da se ovaj rastvor ispere pre upotrebe za lečenje. To znači da uzorak nije zamrznut spreman za transplantaciju. Ovaj postupak potrebno je sprovesti u strogo kontrolisanim uslovima koji su svakako bolji u biomedicinskim centrima.

U jedan krio tank stane 2000 uzoraka pune krvi i 6000 uzoraka separirane. Osim uštede prostora ne postoji drugo opravdanje za separaciju.

Iako je separacija bolja za banku u finansijskom smislu, nama je važno da imamo uslugu koja je bolja za klijente.

Rigorozni medicinski standardi u Nemačkoj zahtevaju čuvanje isključivo pune krvi!

Reference

Barker, J. N.; Byam, C.; Scaradavou, A. How I treat: The selection and acquisition of unrelated cord blood grafts. Blood 117(8):2332–2339; 2011.
Chow, R.; Lin, A.; Tonai, R.; Bolanos, R.; Connor, C.; Mendoza, A.; Heminger, R.; Chow, M.; Ho, E.; Kang, J.; Gindy, L.; Fu, C.; Rao, A.; Gau, J. F.; Wang, B. C.; Klich, I.; Ratajczak, J.; Ratajczak, M.; Petz, L. D. Cell recovery comparison between plasma depletion/reduction- and red cell reduction-processing of umbilical cord blood. Cytotherapy 13(9):1105–1119; 2011.
Jaing, T. H.; Hung, I. J.; Yang, C. P.; Chen, S. H.; Chung, H. T.; Tsay, P. K.; Wen, Y. C. Unrelated cord blood transplantation for thalassaemia: A single-institution experience of 35 patients. Bone Marrow Transplant. 47(1):33–39; 2012.
Young W. Plasma-depleted versus red cell-reduced umbilical cord blood. Cell Transplant. 2014;23:407–15.

Call Now Button