Dragi roditelji u Srbiji,

Seracell bi želeo da se predstavi kao medicinski partner i saradnik da bi zadobio vaše poverenje zbog tako važne odluke kao što je zdravlje vašeg deteta. Seracell sa ponosom objavljuje da je započeo saradnju sa Cord IPS-om u Srbiji.

Ovo je veoma značajan korak napred i velika prednost za roditelje u Srbiji. Cord IPS je ekskluzivni partner Seracell-a u Srbiji i preuzima obavezu i odgovornost rada sa roditeljima, prikupljanja i transporta krvi iz pupčanika, dok je Seracell odgovoran za pripremu i skladištenje.

U Seracell banci matičnih ćelija koja se nalazi u Rostock-u, u Nemačkoj, već smo osigurali i sačuvali veliki broj uzoraka krvi iz pupčanika dece iz Evrope. Njihovi roditelji veruju u desetogodišnje iskustvo Seracell-a u oblasti krioprezervacije kao i u kvalitet uzoraka koje određuje GMP.

Seracell poseduje veliko iskustvo u pripremi matičnih ćelija i iza sebe ima više od 1.000 transplantacija. Osim toga, specijalne čiste sobe, kao i kvalitet menadžmenta su na najvišem internacionalnom nivou.

Seracell je sertifikovana banka matičnih ćelija sa sopstvenom proizvodnom autorizacijom, koja je u skladu sa Nemačkim zakonom o lekovima i radi po strogim standardima kvaliteta (EU-GMP-Standard). Kvalitet uzoraka definitivno zavisi od profesionalne pripreme, kada se krv iz pupčanika dostavi u laboratoriju.

U budućnosti kada matične ćelije budu potrebne za lečenje, Seracell će ih odmah poslati Cord IPS-u, koji će ih zatim dostaviti u odgovarajuću medicinsku ustanovu, gde će se i koristiti za lečenje.

Seracell koristi standardne operativne procedure (SOP) u svakoj oblasti medicine: svaki korak je tačno određen, biće zabeležen korak-po-korak i arhiviran nakon što se transplant dostavi.

Krioprezervacijom, krv iz pupčanika biće skladištena na temperaturi od -170°C u gasovitoj fazi tečnog azota. Ovo je temperatura u kojoj mogu da se čuvaju ćelije, gde svi biološki procesi prestaju i time postaju dostupne za buduću terapeutsku upotrebu tokom životnog veka čoveka.

Zajedno sa Cord IPS-om dobijate najbolju ponudu za čuvanje. Krv iz pupčanika je veoma dragocena – sačuvajte je za vaše dete!

Srdačan pozdrav,

Rochus Wegener
CEO
Seracell Stammzelltechnologie GmbH

Call Now Button