Kompanija CORD iPS, dosadašnji zastupnik nemačkog biomedicinskog centra Seracell će od 01.01.2018. godine preuzeti i ekskluzivno zastupništvo nemačke banke matičnih ćelija VITA34.

Na taj način će CORD iPS postati jedina kompanija u Srbiji koja će nuditi usluge nemačkih biomedicinskih centara koji se bave dugoročnim skladištenjem i bioinženjeringom matičnih ćelija.

Seracell i Vita34 samo u CORD iPS-u

“Ovo je veoma važna vest za sve buduće roditelje u Srbiji, jer će sada imati najkvalitetniju ponudu na jednom mestu. Usluga procesuiranja i skladištenja matičnih ćelija je veoma zahtevna i mora se sprovoditi pod najrigoroznijim medicinskim standardima. Zato je spajanje iskustva Vite34 i Seracella dovelo do stvaranja jedinstvene ponude na tržištu” – rekla je direktorica CORD iPS-a, Jovanka Srdić.

Srdić je navela da će roditelji u Srbiji biti u prilici da se opredeljuju da li će uzorke svoje dece čuvati pod brendom Vita34 ili Seracell i da će im na raspolaganju biti specijalizovane visokotehnološke laboratorije u Lajpcigu i Roštoku u kojima je do sada pripremljeno više od 1000 transplanata matičnih ćelija za lečenje.

Jedina ponuda nemačkih banaka na tržištu

Iskustvo koje poseduju Vita34 i Seracell nema nijedna kompanija u Evropi koja se bavi skladištenjem matičnih ćelija. Vita34 je najstarija banka matičnih ćelija u Evropi sa preko 20 godina iskustva, dok je Seracell lider u pripremi matičnih ćelija za lečenje.

Zahvaljujući vrhunski kontrolisanim procesima, dozvolama i licencama (JACIE, PEI, Paul Erlich, GMP) uzorci matičnih ćelija koje se čuvaju u nekom od ova dva biomedicinska centra mogu da se primene u bilo kojoj svetskoj klinici. Najvažnije je da ukoliko roditeljima ili deci ikada budu zatrebale matične ćelije, one mogu da budu i iskorišćene.

“Za roditelje koji donose odluku o dugoročnom čuvanju matičnih ćelija svoje dece, je od izuzetne važnosti da im banka matičnih ćelija obezbedi beskompromisni kvalitet i maksimalnu sigurnost uzorka i upravo im takvu ponudu nudi CORD iPS” – istakla je Jovanka Srdić direktorica CORD iPS.

Call Now Button