Da li genetske varijacije u DNK određuju ishod i uspeh kod pacijenata koji su podvrgnuti transplantaciji matičnim ćelijama za lečenje kancera krvi i da li mogu da se predvide komplikacije? Nacionalni Institut za srce, krv i pluća Nacionalnog Instituta za zdravlje je obezbedila sredstva u iznosu od 4.3 miliona dolara Fred Hutchinson Centru za istraživanje kancera da im pomognu da saznaju.

Džon Hansen, član Hutchinson centra iz odeljenja za klinička istraživanja i medicinski direktor kliničke imunogenetike u Cancer Care Alliance u Sijetlu, koji će voditi studije o svim pacijentima koji su tretirani alogenim hematopoetskim ćelijama transplantima (HCT) u Hutchinson Centru između 1992. i 2010. godine. Transplantacija alogenih matičnih ćelija uključuje implementiranje zdravih matičnih ćelija iz krvi ili koštane srži srodnih ili nesrodnih donatora u krv bolesnika obolelih od leukemije ili limfoma.

Nova studija će proširiti ranija istraživanja započeta 2006. godine i povećaće veličinu uzorka tri puta, do 5000 transplantacija, čime se poboljšava moć identifikacije genetske varijacije povezane sa HCT ishodom.

Među ciljevima studije su identifikovanje genetskih varijacija kod pacijenata koji bi mogli objasniti rizik i težinu akutnih i hroničnih GVHD (graft versus host disease – odbacivanje transplanta hematopoetskih matičnih ćelija), toksičnost organa, mogućnost pojave infekcije, recidiv i ukupan oporavak. Genetske varijacije povezane sa HCT ishodom biće potvrđeni kao markeri za procenu rizika za pacijente koji primaju transplant i kako bi se poboljšalo savetovanje i planiranje lečenja.

Naučnici će takođe koristiti rezultate za sticanje uvida u procese bolesti odgovorne za lečenje komplikacija i razvoj nove ciljane terapije za prevenciju i kontrolu tih komplikacija.

28.01.2011.
Izvor: Medicalnewstoday/Fred Hutchinson Cancer Research Center

Call Now Button