Na konferenciji u Bostonu predstavljene su dve studije zasnovane na slučaju pacijenta koji je oboleo od side, a kasnije i od leukemije.

Njemu su 2007. u berlinskoj klinici “Šarite” transplantirane matične ćelije donatora imunog na HIV, nakon čega je potpuno ozdravio.

Sada američki naučnici razvijaju gensku terapiju koja ima cilj da stvori otpornost na virus side.

“Ovo je prvi put da razmišljamo o izlečenju. Čak i ako nova metoda lečenja ne uništi u potpunosti HIV, mogla bi u dovoljnoj meri da popravi imunološki sistem pacijenta tako da može da kontroliše virus, nakon čega bi terapija lekovima sa neželjenim dejstvima postala izlišna”, kaže virolog dr Džon Zaija.

U okviru istraživanja, iz krvi šest muškaraca zaraženih HIV-om izdvojene su T-ćelije, od kojih je četvrtina uspešno modifikovana u laboratoriji. Nakon toga su ubačene u krvotok ispitanika. Tri muškarca su dobila 2,5 milijardi modifikovanih ćelija, a ostala trojica više od pet milijardi. Samo tri meseca kasnije, kod petorice ispitanika bilo je izmenjeno šest odsto ukupne količine T-ćelija tako da su postale otporne. Godinu dana nakon transfuzije izmenjene T-ćelije rastu i u tkivu u kome se virusi side skupljaju kada ne mogu da se otkriju u krvi.

Za sada je, međutim, i dalje nejasno koliko je ova terapija sigurna. Problem je u dužini opstanka modifikovanih ćelija u telu i u tome da li će se one ponašati kao normalne T-ćelije.

Genska terapija bi u svakom slučaju bila jeftinija, budući da lečenje medikamentima godišnje košta 20.000 evra po pacijentu. Transplantacija matičnih ćelija bi, doduše, bila nešto skuplja, ali bi se nakon nekoliko godina svakako isplatila.