Matične ćelije iz pupčanika su otkrivene upornošću nekolicine lekara koji su bili sigurni u njihovu zdravstvenu važnost. Istorijski pregled ubrzanog napretka lečenja matičnim ćelijama uliće vam poverenje u njihovu još veću upotrebu u budućnosti.

Matične ćelije iz pupčanika – Ćelije života

Krv iz pupčanika bebe je bogata matičnim ćelijama. One imaju tu moćnu sposobnost da se menjaju i prilagođavaju ostalim ćelijama u telu, zbog čega često dobijaju i naziv Ćelije života. Ćelijama života se leči već oko 80 bolesti.
Matične ćelije koje se vade iz koštane srži gube svoju snagu kako starite, a procedura njihovog vađenja je poprilično bolna. Matične ćelije iz pupčanika se mogu sačuvati samo pri rođenju bebe, ali je procedura potpuno bezbolna i njihova snaga se ne gubi vremenom.

Lekari sigurni u moć matičnih ćelija iz pupčanika

Lekari koji se bave istraživanjem matičnih ćelija veruju da su matične ćelije iz pupčanika osnova personalizovane medicine. Kada je regenerativna medicina uz pomoć matičnih ćelija iz pupčanika počela sa lečenjem jedne bolesti prošlo je skoro 40 godina, do 2020. godine se predviđa da će se uz pomoć “Ćelija života” lečiti i mnogo više bolesti.
Ova oblast medicine se ubrzano razvija, a impresivnost njenog istorijskog pregleda uliva poverenje u njihovu moć u budućnosti.

Upornost lekara koji su verovali u moć matičnih ćelija iz pupčanika

Evo kako je sve počelo: 

1983: Krv iz pupčanika je stavljena na testiranje

Ceo koncept alternativnog nabavljanja matičnih ćelija iz pupčanika, a ne iz koštane srži, osmislio je doktor Hal Broksmajer zajedno sa kolegama.

Broksmajer - lekar za mć

Doktor Hal Broksmajer

1985: Potvrđena je hipoteza dr Hala Broksmajera

Iako je nekoliko puta želeo da odustane od svog istraživanja, ove godine je dr Hal Broksmajer potvrdio hipotezu da se unutar pupčane vrpce nalaze matične ćelije.

1988: Urađena je prva transplatacija matičnih ćelija iz pupčanika

Prva transplatacija urađena je na petogodišnjem dečaku koji je bolovao od anemije. Matične ćelije su uspešno regenerisale krvne i imune ćelije i time ga izlečile. Donor matičnih ćelija, bila je njegova, tek rođena sestra. Danas, on ima 33 godine, oženjen je i ima dvoje dece. Pretpostavićete, on je sačuvao matične ćelije iz pupčanika svoje dece.

Matt danas sa svojom porodicom 28 godina kasnije

Matt danas sa svojom porodicom 28 godina kasnije

1992: Otvorena je prva javna banka za čuvanje matičnih ćelija

Uz pomoć donacije Nacionalnog instituta zdravlja, Njujorški centar za transfuziju otvorio je prvu javnu banku za čuvanje matičnih ćelija.

1993: Urađena je prva transplatacija matičnih ćelija iz pupčanika od nesrodnog donora

Dvogodišnjem dečaku Miču Santiju, urađena je transplatacija matičnih ćelija iz pupčanika od donora koji bio u srodstvu sa njim. Ćelije tog donora su izlečile akutnu leukemiju.

1995: Prva uspešna transplatacija na odrasloj osobi

Transplatacija na odrasloj osobi urađena je uspešno. Matične ćelije izlečile su leukemiju. Pretpostavka za ovu transpaltaciju bila je: “Ako može dečak od dve godine da se izleči, zašto ne bi mogao i odrastao čovek?”

1997: Urađena je prva transplatacija već razvijenih ćelija

Čoveku od 46 godina, koji je bolovao leukemije, ubrizgane su ćelije koje su prethodno napravljene u laboratoriji. Lekari su matične ćelije oblikovali prema ćelijama pacijenta i time ga uspešno izlečili.

1998: Pokrenut je nacionalni donorski program

Prošlo je deset godina nakon prve transplatacije. Vlada Amerike je tek tada uvidela koliko je važno sačuvati matične ćelije. Zbog toga su pokrenuli program javnog doniranja.

2005: Napravljen je prvi Nacionalni inventar matičnih ćelija iz pupčanika u Americi

Izdata je naredba da se napravi inventar od 150,000 visoko kvalitetnih ćelija iz pupčanika. Neki, poput Kris Smita, veruju da je ovo jedna od najbolje čuvanih tajni u Americi.

medical research

2007: Matične ćelije naručene zbog transplatacije kože

Zahvaljujući transplatacijama između braća i sestara, lekari su shvatili da se ćelije iz pupčanika mogu menjati i koristiti kao zamena za ćelije kože. Tadašnji predsednik Amerike Džordž Buš je izdao naredbu kojom je pozvao naučnike na istraživanje alternativnih izvora korišćenja pluripotentnih matičnih ćelija. Uključujući i istraživanja krvi iz pupčane vrpce.

2009: Urađeno je 20,000 transplatacija krvi iz pupčanika širom sveta

Vest o magiji matičnih ćelija iz pupčanika se zvanično pročula. Postala je svetski trend.

2012: Predstavljena su tri važna dostignuća
1. Dokazano pomaže u lečenju cerebralne paralize!
2. Koristi se za lečenje dece sa autizmom!
3. Pomaže u obnavljanju imunog sistema za svega dve nedelje!

 

scientist working at the laboratory

2013: Ukupan broj sačuvanih matičnih ćelija u celom svetu prelazi tri miliona

Svega 25 godina nakon prve transplatacije, lekari, ali i roditelji su shvatili značaj ovih magičnih ćelija. Ćelije se čuvaju kako bi pomogle pri lečenju dijabetesa tipa I. Prvi put su i urađene transplatacije ćelija u decu koja boluju od HIV-a (poboljšan je imuni sistem, ali još uvek nije pronađen lek). Urađeno je preko 30,000 transplatacija širom sveta. Oko 650,000 je sačuvano u javnim bankama, dok je 2,5 miliona sačuvano u privatnim (porodičnim) bankama.

2016: Više od 80 bolesti je izlečeno zahvaljujući ćelijama iz pupčanika

Više od 80 bolesti je postalo izlečivo! Dok se 350 bolesti i dalje ispituje. Među bolestima se analiziraju i Alchajmerova i Parkinsonova bolest.
U Srbiji je nekoliko puta najavljeno da će se otvoriti Javna banka za čuvanje matičnih ćelija, ali to do sada nije sprovedeno.

BUDUĆNOST

Postoji zanimljiva pošalica među lekarima koji rade na istraživanju matičnih ćelija. Oni kažu: “A kako bi se osećali da na svom 200. rođendanu delite kolač sa vašim praunucima i njihovom decom?”

Šalu na stranu, matične ćelije iz pupčanika vaše dece, ili unuka, zaista imaju ogromnu moć i pomažu u lečenju mnogih bolesti. Ako ih sačuvate, te ćelije neće pomoći samo vašoj deci, one će pomoći i vama, rođacima, kao i ljudima u vašoj okolini.

Call Now Button