Nedavni napredak na polju biologije matičnih ćelija obezbedio je jedinstvenu priliku za lečenje dijabetesa, slažu se naučnici.

Harvardski Institut matičnih ćelija (The Harvard Stem Cell Institute (HSCI)), biofarmaceutska je kompanija i jedna od tri kliničke ustanove na Harvardu koja je napravila neobičnu saradnju kako bi osnovali poseban program autologne zamene beta ćelija (The Boston Autologous Islet Replacement Program (BAIRT)) i time ubrzali traženje leka za dijabetes.

Direktor pomenutog harvardskog Instituta Doug Melton, razvio je proces kojim je moguće iz matičnih ćelija u laboratoriji, napraviti praktično neograničen broj beta ćelija, koje u pankreasu produkuju insulin. Ove beta ćelije mogu da zamene beta ćelije pankreasa koje su prestale da funkcionišu, i na taj način bi se lečio dijabetes.

Novi program, koji je pokrenuo harvardski Institut i još dve američke zdravstvene institucije: Brigham and Women’s Hospital (BWH) i Joslin Diabetes Center (JDC) u saradnji sa kompanijom Semma Therapeutics (Semma) i poznatim američkim Institutom za istraživanje i terapiju kancera iz Bostona (The Dana-Farber Cancer Institute (DFCI)), bi trebalo da radi na daljem uvođenju ovih ćelija u terapijsku proceduru koja bi mogla da pomogne u lečenju dijabetesa.

Tokom prve faze programa, DFCI, HSCI i Semma, čiji je Melton osnivač, radiće zajedno na razvijanju i optimizaciji protokola za dobijanje matičnih ćelija. BWH i JDC će raditi na praćenju, kategorizaciji i identifikaciji odgovarajućih pacijenata. U narednoj fazi, postrojenja za dobijanje ćelija na DFCI će od matičnih ćelija pacijenata praviti beta ćelije koristeći Smma-in protokol za diferencijaciju. BWH će izvoditi transplantacije, a BWH i JDC će pratiti pacijente nakon transplantacije.

„Nijedna insitucija u svetu nema tehničke mogućnosti za ovu vrstu kliničkog itraživanja“, rekao je Melton. „Ali u jedinstvenom biomedicinskom ekosistemu Harvard univerziteta, imamo mogućnost i infrastrukturu da uradimo sva neophodna istraživanja. Ne mogu da opišem zahvalnost koju osećam prema svim institucijama za entuzijazam koji su pokazale u ovom projektu.“
Da bi ćelije bile pripremljene na najbolji način, DFCI je uveo jedinstveni program, tzv. Good Manufactoring Practice (GMP).

„Odeljak za pripremu i rad sa ćelijama na Dana-Faber Institutu, omogućava transplantacije matičnih ćelija iz koštane srži za odrasle i decu zajedno sa partnerima, dvema vodećim bostonskim bolnicama (Brigham and Women’s Hospital and Boston Children’s Hospital), više od 20 godina“, rekao je predsednik Insituta Edward J. Benz Jr. „Sa visoko obučenim osobljem koje ima ogromno iskustvo u procesu pripreme ćelija za transplantacije, naš Institut je jedinstven i potpuno je sposoban da uđe u proces stvaranja ćelija i svih ostalih metoda, kako bi dostigao stroge kriterijume koje propisuje FDA (Američka uprava za hranu i lekove). Sposobnost kreiranja ćelija koje će produkovati insulin je nešto zaista inovativno i veoma smo uzbuđeni što ćemo biti deo ovog projekta.“
Da bi došlo do razvoja pluripotentnih matičnih ćelija u kliničkim uslovima koje bi mogle da budu primenjena na pacijentima, treba da prođe određeno vreme. Procenjuje se da bi za tri do pet godina moglo da dođe do prve transplantacije koju bi sproveo na početku pomenuti bostonski program autologne zamene beta ćelija.

Call Now Button