Matične ćelije iz pupčanika dečaku sa autizmom vratile srećno detinjstvo!

Četvorogodišnji Apratim Dej Singha iz Indije je rođen mesec dana pre termina i kao beba je sve razvojne korake prolazio kako je uobičajeno. Međutim sa 18 meseci njegovi roditelji su primetili da njegova komunikacija ne napreduje kao kod druge dece. Njegov otac je rekao da su oni bili zabrinuti, ali da su lokalni pedijatri bili pozitivni i da su im rekli da ga posmatraju narednih šest meseci. Međutim nakon tog perioda nisu primetili promene u njegovom ponašanju.

Autizam — dijagnoza koje su se roditelji pribojavali

Apratimov otac je sina odveo kod specijaliste u Delhi koji mu je dijagnostikovao spektar autističnih poremećaja (ASD). Autizam se odnosi na niz uslova okarakterisanih izazovima sa socijalnim veštinama, ponavljajućim ponašanjem, govornoj i neverbalnoj komunikaciji, kao i jedinstvenim prednostima i razlikama. Kod svake osobe se autizam manifestuje drugačije, ali ima dovoljno osobina da se prepoznaju kao spektar ovih poremećaja.

Apratimova porodica je istraživala koje sve intervencije postoje kako bi se dečaku poboljšale jezičke veštine i pokušali su nekoliko pristupa. Došli su do saznanja da je iste godine kada je Apartim rođen Univerzitet Djuk lansirao prvu u nizu kliničkih ispitivanja kom se autizam tretira matičnim ćelijama iz pupčanika.

Rezultati prve studije Djuk univerziteta

Rezultati prvog istraživanja sa Djuka o terapiji matičnim ćelijama za lečenje autizma objavljeni su u aprilu 2017. godine. U

toj pilot studiji kod učesnika je primećeno značajno poboljšanje u socijalnim veštinama, ekspresivnog vokabulara, teških šema ponašanja i kontakta očima. Rezultate kod dece su merili roditelji i naučnici koristeći utvrđene skale razvoja za autizam. Opažena poboljšanja su se javljala u roku od 6 meseci od terapije matičnim ćelijama.

Vodeći istraživač sa Djuk univerziteta dr Džoan Kurcberg je izrazila „uzdržan optimizam“ i zamolila roditelje da ne žure sa zaključcima: „Roditelji dece sa autizmom ne treba da tumače ove rezultate kao konačan pokazatelj efikasnosti tretmana. Još mnogo toga treba da se uradi u mnogo većim kliničkim studijama pre nego što izvučemo bilo kakve čvrste zaključke o efikasnosti.“

Dečak je lečen sopstvenim matičnim ćelijama iz pupčanika

Apratimova krv iz pupčanika je sačuvana u najvećoj banci matičnih ćelija u Indiji. Oni su kontaktirali Djuk Univerzitet sa molbom da učestvuju u kliničkoj studiji i nakon brojnih testova njihova molba je prihvaćena. Terapija je sprovedena u SAD 2017. godine.

Nakon devet meseci njegov otac je izjavio da primetio značajna poboljšanja kod Apratima. Više komunicira, poboljšane su mu kognitivne veštine, krenuo je u školicu i voli da se igra sa svojim prijateljima.

„Srećni smo što smo 2014. godine doneli mudru odluku da sačuvamo matične ćelije naše bebe na rođenu, koje smo iskoristili za lečenje autizma kod našeg sina. Danas vidimo veliki napredak u pogledu njegovog razvoja“, izjavio je Apurba Dej Singha otac dečaka.

Izvor: Parentsguidecordblood.org

Call Now Button