Mezenhimalne matične ćelije (uMSCs) izvedene iz krvi pupčanika korisne su za lečenje lupus nefritisa (LN) kada se tranplantuju u miševe sa sistemskim lupus erythematosus (SLE).

SLE je autoimuna bolest sa “bezbroj odstupanja imunog sistema” koju karakterišu različita klinička stanja, uključujući i lupus nefritis, vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta kod bolesnika sa sistemskim lupusom erythematosus.

Prema pisanju autora dr Oskara K. Lija sa Medicinskog fakulteta Nacionalnog Yang-Ming Univerziteta, MSCs su pokazale da poseduju imune-modulatorne mogućnosti i mogu ublažiti imunološki odgovor tako što inhibiraju upale, kao i funkciju zrele i nezrele T ćelije imunog sistema. Nastojeći da istraže lekovite učinke MSCs u lečenju lupus nefritisa tranplantirali su izvedene matične ćelije iz krvi pupčanika u miševe sa sistemskim imunološkim oboljenjima nalik sistemskom lupus erythematosus kod ljudi.

Otkrili smo da uMSC transplantacija značajno odlaže pogoršanje funkcije bubrega, smanjuje nivo određenih antitela, umanjuje promene patologije bubrega i razvoj proteinurije – prisutnost viška proteina u mokraći i znak oboljenja bubrega, rekao je dr Li.
Osim toga, pozitivna razlika u stopi preživljavanja kod miševa tretiranih u uzrastu od dva meseca u poređenju sa miševima tretiranih u uzrastu od šest meseci, navelo je istraživače na zaključak da je rana uMSC transplantacija najefikasnija. Istraživači su takođe zaključili da njihovo otkriće blago favorizuje alogene naspram autolognih MSCs za tretman SLE, što ima smisla s obzirom na to da se radi o autoimunom poremećaju.

“Terapijski učinak demonstriran u ovoj pre-kliničkoj studiji podupire dalja istraživanja o mogućnostima korišćenja uMSCs od neprilagođenih donatora u lečenju lupus nefritisa”, zaključio je dr Li.

Pozitivne rezultate nove terapije obelodanili su Tajvanski naučnici u studiji koja je objavljena u novom broju Cell Transplantation.

Call Now Button