Najnoviji rezultati studija pokazali su da matične ćelije iz pupčanika pacijenata imaju više uspeha u lečenju leukemije od onih u koštanoj srži, koje lekari više forsiraju u lečenju.

Istraživači sa Univerziteta u Koloradu došli su do saznanja da je mogućnost infekcije i hospitalizacije niža kod onih pacijanata kojima su transplantirane matične ćelije iz krvi pupčanika u odnose na one koji su dobili transplantat iz koštane srži donora.

Najnoviji rezultati mogu pomeriti granice u dosadašnjem lečenju od leukemije

Rezultati njihove nedavne studije će pomeriti granice kada je u pitanju razmišljanje o tome koje će matične ćelije biti primenjene kod pacijenata.

U dosadašnjoj praksi, matične ćelije koštane srži koristile su se da obnove uništeni krvni sistem pacijenta obolelog od leukemije. U tome je prvi izbor donora najbliži srodnik, brat ili sestra gde je verovatnoća podudarnosti 20 procenata.

Nesrodni donor ima verovatnoću za podudarnost od 70 procenata kada su u pitanju pripadnici evropske populacije i 10 procenata za ostalu populaciju. Što je podudarnost između donora i pacijenta veća to je manja šansa za bolest „kalem protiv domaćina“ (u engleskom GVHD), koja se dešava kada nove krvne ćelije napadaju pacijentova tkiva, za šta se preventivno koriste imunosupresivni lekovi.

Kako funkcionišu matične ćelije iz pupčanika nakon transplantacije?

Korišćenje doniranih matičnih ćelija iz krvi pupčanika mladih matičnih ćelija je jednostavnije i nije neophodna tako velika podudarnost. Sa druge strane, nakon transplantacije ćelija iz pupčanika potrebno je više vremena za oporavak krvnog sistema pacijenta.

U prilog ćelija iz pupčanika ne ide ni to što su troškovi za pacijenta dosta veći, ali istraživači sa Univerziteta u Koloradu tvrde da bi i to moglo uskoro da se promeni.

Prednosti transplantacije matičnim ćelijama iz pupčanika

Prvi korak ka prednosti matičnih ćelija iz pupčanikae i činjenica objavljena upravo u časopisu o transplantacijama matičnih ćelija iz koštane srži Nature. Naime, istraživači su uporedili učestalost bolesti „kalem protiv domaćina“, imunosupresije i infekcije koje su hospitalizovale 51 pacijenta sa matičnim ćelijama iz pupčanika i 57 pacijenata koji su dobili matične ćelije koštane srži nesrodnog donora.

Tri godine nakon transplantacije, naučnici su otkrili da je učestalost javljanja ozbiljne bolesti „kalem protiv domaćina“ 48 procenata kod pacijenata koji su dobili matične ćelije iz koštane srži nesrodnog donora i samo 8 procenata kod pacijenata koji su dobili matične ćelije iz krvi pupčanika.

Ukupna učestalost pojave ove bolesti je 68 odsto pacijenata sa doniranim matičnim ćelijama iz koštane srži i 32 odsto pacijanata sa matičnim ćelijama iz krvi pupčanika.

„Puno centara dobija matične ćelije iz pupčanika tek kada su pacijenti u veoma teškom stanju i zato se ponekad ima utisak da su te transplantacije manje uspešne“, kaže Dr Jonathan Gutman, jedan od istraživača na Kolorado Univerzitetu i dodaje:

„Ukoliko pogledate na prvih 100 dana od same transplantacije – a to je trenutak kada mnogi centri prestaju da prikupljaju podatke, postoji jasan dokaz da je bolje primenjivati matične ćelije iz krvi pupčanika nego iz koštane srži podudarnih, nesrodnih donora.“

Izvor: www.upi.com

Call Now Button