Pogledajte na koji način su japanski naučnici uspeli da izleče oštećena kolena.

Transplanti matičnih ćelija mogu da izleče oštećena kolena. Artritis kolena može da dovede do jakog bola i funkcionalnih ograničenja.

Zahvaljujući transplantima matičnih ćelija, ovo stanje se može popraviti.

Kako su japanski naučnici došli do otkrića?

Pacijentove sopstvene matične ćelije se prvo uzimaju iz koštane srži. Zatim se matične ćelije zajedno sa odgovarajućim faktorima rasta centrifugiraju. Ultrazvuk se koristi kako bi se navodila igla do zgloba kolena.

Matične ćelije se injektuju bezbedno i efikasno u koleno zahvaćeno artritisom. Procedura umanjuje bol i usporava napredak degenerativne bolesti.

Takođe, može da pomogne u rastu nove hrskavice u kolenu zahvaćenim artritisom.

Ova procedura se trenutno testira u Hirošimi u Japanu. Rani rezultati pokazuju da se pacijenti mogu vratiti normalnim aktivnostima uključujući i sportske aktivnosti.

Budućnost je u reprogramiranju matičnih ćelija

Matične ćelije se sada mogu napraviti bez potrebe za uzimanjem kosne srži. Naučnici mogu da reprogramiraju mezenhimalne ćelije kože u funkcionalne matične ćelije za lečenje mnogih bolesti.

 

Video:

Call Now Button