Profesorka Džejn Vizvoder, šef laboratorije za istraživanje raka dojke Instituta za medicinska istraživanja “Walter and Eliza Hall” u Australiji, istražuje kako da se uz pomoć matičnih ćelija predvidi pojava, ali i pronađu efikasnije terapije protiv raka dojke. Ona ističe da bi bolje poznavanje matičnih ćelija u budućnosti moglo da da odgovor na pitanje kako i zašto nastaju tumori u tkivu dojke i mlečnim žlezdama, a samim tim i ponudi efikasnije metode lečenja.

Ideja se zasniva na primerima ustanovljenim kod drugih ćelija, naročito ćelija krvi. Naime, u krvi postoji hijerarhija ćelija: iz matičnih ćelija se razvijaju posredničke ili ćelije začetnice koje se dalje razvijaju u različite tipove ćelija krvi koje su nam potrebne.

– Kroz istraživanje pokušavamo da pronađemo protein koji je poznat i kao transkripcioni faktor, a koji utiče na održavanje hijerarhije ćelija. Broj transkripcionih faktora je važan za kontorlisanje diferencijacije matičnih ćelija, tačnije kontorlisanje procesa koje će se specijalizovane ćelije dalje razviti iz matičnih ćelija. Tražili smo one transkripcione faktore koji imaju veze sa leukemijom, najčešćim oblikom raka krvi. Jer kad sam počela da razmišljam o ćelijama u dojkama, činilo mi se logičnim da ako postoji hijerahija u ćelijama krvi, mora da postoji i hijerarhija u zdravom tkivu dojke, ali i u tkivu raka dojke – ističe ona.

Istraživanje se sprovodi na mlečnim žlezdama miševa, a istraživači ističu neverovatnu sličnost tkiva sa ljudskim.

– Mi u laboratoriji proizvodimo modele, to znači da izolujemo rak dojke kod pacijenta i razvijamo ga u miševima. Nakon toga posmatramo kako se tumor razvija što nam u budućnosti može pomoći u razvijanju terapije protiv raka dojke. Pomenuti modeli nam naročito pomažu da ustanovimo razliku u zdravom i obolelom tkivu. Cilj je da pronađemo način da identifikujemo maligna tkiva kroz prisutne proteine, a onda i da te modele koristimo da testiramo koji od prisutnih proteina reaguje na lekove protiv kancera. Jedan od primera je protein poznat kao c-KIT. Primetili smo da je protein c-KIT prisutan u određenim ćelijama iz kojih se razvijaju mlečne žlezde, ali i da je njegova količina povećana u pojedinim tipovima kancera koje je vrlo teško tretirati, jer ne postoji način da se izoluju. Koristeći model pokušavamo da ustanovimo da li lek koji utiče na protein c-KIT može da se koristi za lečenje tih vrsta kancera – objašnjava Džejn Vizvoder.

Kako tvrdi, još uvek je mnogo pitanja vezanih za razvoj mlečnih žlezdi.

– Izuzetno je važno da što tačnije utvrdimo koje matične ćelije utiču na razvoj mlečnih žlezdi i razumemo ćelijsku hijerarhiju. Tek smo na početku spoznaje kako pojedini molekuli utiču na tu hijerarhiju, a moramo još mnogo toga da razumemo. Prevashodno moramo da identifikujemo one molekule koji utiču na formiranje tumora, kao i one koji blokiraju njihovo nastajanje. Moramo više da saznamo o tome koje ćelije su odgovorne za nastanak raka dojke. Trenutno prepoznajemo pet različitih tipova raka dojke i naša teorija je da ih uzrokuju različite vrste ćelija. Kroz istraživanja nastojimo da saznamo više o tim ćelijama tako što upoređujemo zdravo tkivo dojki sa različitim tipovima tumora i tražimo razlike. Uspeli smo da neke stvari povežemo, ali je ostalo da dokažemo kako to zaista funkcioniše u organizmu. Razumevanje procesa nastajanja tumora će nam omogućiti da pronađemo načine kako da predvidimo da li će se rak dojke pojaviti, kao i da pronađemo načine da ga tretiramo – podvlači ona.

11.01.2012.
Izvor: eurostemcell.org

Call Now Button