Naučnici koji su koristili specijalnu tehnologiju matičnih ćelija za ispravljanje genetskih mana prisutnih u retkim poremećajima vida, još jedan korak bliže ka terapiji koja bi jednog dana mogla da dovede do inverzije slepila uzrokovanog zajedničkim bolestima mrežnjače, poput makularne degeneracije i retinitis pigmentoze koja utiče na milione ljudi.

U studiji objavljenoj u časopisu Stem Cells, naučnici su koristili nedavno razvijene tehnologije za stvaranje indukovanih pluripotentnih ćelija (iPS) iz ljudskih pacijenata sa neuobičajenim naslednim bolestima oka poznatim kao gyrate atrophy (atrofija mrežnjače). Ovaj poremećaj utiče na ćelije pigmenta epitela mrežnjače, ćelije kritične za podršku fotoreceptorskih ćelija mrežnjače, koje funkcionišu u prenosu poruka od mrežnjače do drugih delova mozga koji interpretiraju slike.

“Kada smo generisali iPS ćelije, ispravili smo nedostatak gena koji je odgovoran za ovu bolest i usmerili ove da postanu RPE ćelije, i te RPE ćelije su normalno funkcionisale. Ovo otkriće podržava naše uverenje da bi se u budućnosti ovaj pristup mogao koristiti za zamenu izgubljenih ćelija ili nefunkcionisanje zbog drugih češćih bolesti mrežnjače”, izjavio je glavni autor studije Džejson Majer docent biologije sa Univeziteta Indijana.

Makularna degeneracija je najčešći uzrok slepila koji utiče na, kako se procenjuje, 25-30 miliona ljudi širom sveta, a čak 1.5 milion ljudi širom sveta ima retinitis pigmentozu.

Budući da iPS ćelije mogu biti uzete od specifičnih bolesnika kojima su potrebne, korišćenjem tih ćelija se može izbeći problem odbacivanja transplanta. U ovoj studiji je takođe korišćen vitamin B-6 za lečenje oštećenih RPE ćelija za proizvodnju zdravih ćelija koje bi normalno funkcionisale. Mrežnjača je relativno lako dostupna u centralnom nervnom sistemu, što je čini atraktivnom metom za korekciju sa iPS ćelijama. Istraživači se nadaju da kada se jednom ispravi defektan gen odgovoran za problem sa slepilom uz pomoć iPS ćelija, ove ćelije će biti u mogućnosti da vrate vid.

Call Now Button