Naučnici su saopštili da su korak bliže upotrebi matičnih ćelija u slučajevima oštećenja lobanje i povredama kosti lica ili saniranju posledica operacije od raka.

Istraživači su detektovali, a zatim i izolovali matične ćelije sposobne za takve postupke reparacije kod miševa. Jednog dana ovo otkriće može pronaći primenu i kod ljudskih rekonstrutivnih operacija, dodali su naučnici.

Tim lekara iz Medicinskog centra Ročesterskog Univerziteta izjavio je da bi ovo otkriće moglo da pomogne onima koji su rođeni da deformitetima lobanje (kraniosinostoza), koja dovodi do zaostajanja u razvoju i do opterećenja mozga.

Naučnici su istraživali ulogu odgovarajućeg gena (Axin2) za formiranje i regeneraciju kostiju. Ispitivali su i specifičnu mutaciju gena koja dovodi do kraniosinostoze kod miševa.

Zatim su otkrili i definisali ćelije koje su odgovorne za formiranje kostiju glave i utvrdili da su one veoma razlikuju od drugih ćelija koje uključene u formiranje kostiju nogu ili drugih delova tela.

Testovi su pokazali da ove ćelije mogu da pomognu lekarima da otkriju probleme sa kostima prouzrokavane nepravilnostima matičnih ćelija.

Istraživanje je objavljeno 1. februara 2016. godine u u časopisu „Nature Communications“.

Call Now Button