Naučnici sa Instituta rekonstruktivne neurobiologije u Bonu razvili su efikasniji metod pretvaranja ćelija u organizmu direktno jedne u drugu zaobilaženjem pluripotentne faze.

Novi metod je praktičniji za upotrebu u biomedicinskim aplikacijama
Naučnici sa Univerziteta u Bonu zaineresovani su za biomedicinsku upotrebu veštački proizvedenih ljudskih nervnih ćelija za istraživanje bolesti, zamenu ćelija i razvoju aktivnih supstanci.
Jedan od koncepta je verovatno zašto se ne koriste nisko molekularne aktivne supstance – takozvane male molekule – za optimizaciju procesa?

Julija Ladevig, glavni autor studije, počela je da koristi takve aktivne supstance da utiče na nekoliko signalnih puteva značajne za razvoj ćelija.

Blokiranjem tzv. SMAD signalizacijske staze i inhibiranjem kinaze glikogen sintaze 3 beta (GSK3Я), povećana je transformacijska efikasnost nekoliko puta i tako su bili u stanju da čak i pojednostave način ekstrakcije. Koristeći samo dva umesto prethodna tri transkripciona faktora i tri aktivne supstance, naučnici iz Bona su uspeli da konvertuju većinu ćelija kože u neurone.
Na kraju njihove ćelijske kulture sadrže više od 80 procenata ljudskih neurona. A pošto se ćelije dele i dalje u procesu konverzije, stvarna efikasnost je još veća.

Dve nervne ćelije stvorene od jedne ćelije kože
„Možemo da dobijemo više od 200.000 nervnih ćelija konvertovanih na ovaj način od 100.000 ćelija kože“, izjavila je Julija Ladevig.

Kako bi pronašli pravu kombinaciju aktivnih supstanci, naučnici su se fokusirali na signalizacijske puteve koji su naročito važni za specijalizaciju ćelija.

“Sumnja se da SMAD signalizacijske staze i GSK3Я inhibiraju konverziju ćelija vezivnog tkiva i pluripotentne matične ćelije u nervne ćelije. Očigledan korak je bio da se blokiraju oba koristeći odgovarajuće aktivne supstance” izjavio je Filip Koh, vođa tima i viši autor odgovoran za studije, zajedno sa profesorom Oliverom Brustlom.

Naučnici prenose metod na druge tipove ćelija
Već su preneli metod na druge tipove ćelija, uključujući matične ćelije iz krvi pupčanika.
„Pre svega, želimo da koristimo nervne ćelije dobijene na ovaj način za istraživanja bolesti i aktivnih supstanci“, rekao je Brustl i dodao da će dugoročni cilj biti konvertovanje ćelija u organizmu direktno u nervne ćelije.

20.04.2012.
Izvor: stemcellresearchnews.com 

Call Now Button