Naučnici u Kanadi prevazišli su ključne istraživačke prepreke u razvoju regenerativnih tretmana za dijabetes i bolesti jetre uz pomoć tehnika za proizvodnju medicinski korisne količine ćelija endoderma iz ljudskih pluripotentnih matičnih ćelija.
Dostignuća se mogu preneti i na druge oblasti istraživanja matičnih ćelija pomažući naučnicima da što pre dođu do kliničke upotrebe.

“U SAD-u milion ljudi godišnje oboli od dijabetesa tipa 1, dok od bolesti jetre godišnje umre 45000 ljudi”, rekao je Mark Ungrin sa Univerziteta u Torontu. “To čini matične ćelije potencijalno izuzetno zanimljivim naučnicima za regenerativne tretmane. Laboratorijske tehnike mogu da proizvedu hiljade, ili čak milione, ovih ćelija, ali generisanje u broju ili kvalitetu potrebnih za medicinu dugo je bio izazov.”

Istraživanje se fokusiralo na proces korišćenja pluripotentnih matičnih ćelija (PSC) za generisanje ćelija endoderma, jedan od tri glavna sloja koji čini unutrašnje organe uključujući pluća, pankreas i jetru. Sposobnost da se diferenciraju ili transformišu PSC u ćelije endoderma važan je korak u razvoju regenerativnih tretmana za ove organe.

“Kako bi se proizvela količina ćelija endoderma koja je neophodna za lečenje važno je razumeti kako se ćelije ponašaju u velikom broju, recimo koliko se gubi tokom procesa diferencijacije i ako se sve ćelije diferenciraju u željene tipove”, rekao je Ungrin.

Tim je obojio ćelije flurescentnom bojom i kako su ćelije deljene, tako su boje podjednako podeljene između tih podeljenih ćelija. Merenjem fluroscentnih ćelijskih populacija u kasnijoj fazi, tim je bio u stanju da razradi učestalost deobe ćelija, što im je omogućilo da predvide koliko će ćelija biti prisutno u populaciji u svakom trenutku.

Ova tehnika dozvoljava timu da otkrije neefikasnosti ćelija i razvije novo razumevanje osnovne biologije ćelija tokom diferencijacije PSC. Ovo je omogućilo timu da poveća efikasnu proizvodnju ćelija 35 puta.

“Naš rezultati su pokazali značajno povećanje u količini generisanih ćelija endoderma. Ovaj novi koncept na omogućava da povećamo proizvodnju korisnih ćelija, istovremeno obezbeđujući opstanak PSC i efikasnost diferencijacije“, izjavio je tim povodom Ungrin.

Prevazilaženje ovog uskog grla u istraživanju će takođe pomoći naučnicima u budućim istraživanjima matičnih ćelija u navigaciji često dugog i puta punog izazova od laboratorijskih istraživanja do kliničke upotrebe i ubrzati vreme od biomedicinskog napretka do korisne terapije.

08.12.2011.
Izvor: stemcellresearchnews.com 

Call Now Button