U Kliničkom centru Vojvodine u petak, 27. novembra, obavljena je prva transplantacija matičnih ćelija u nekoj od državnih ustanova u našoj zemlji, na kojoj su pacijentu u koleno implementirane matične ćelije iz karlične kosti.

Zahvaljujući predsedniku Udruženja za regenerativnu ortopediju prof. dr Dušanu Mariću (Klinika za dečju hirugiju) i Udruženju za artroskopiju kolena (ASTAS) na čelu sa dr Vasom Kecojevićem, kao i upravniku Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju prof. dr Draganu Saviću, savremena regenerativna ortopedija danas postaje deo stvarnosti u našoj ustanovi, kažu u Kliničkom centru Vojvodine.

DrMaric (1)

Prof. dr Dušan Marić, predsednik Udruženja za regenerativnu ortopediju

U petak je u KCV organizovan Workshop iz transplantacije matičnih ćelija u lečenju defekata zglobne hrskavice. Eminentni stručnjak svetskog glasa prof. dr Stefano Zanasi (Rizzoli, Bologna) održao je predavanje “Lečenje hondralnih defekata transplantacijom stem (matičnih) ćelija”.

– Profesor Zanasi je obavio operativni zahvat na pacijentu koji je već duže vreme imao tegobe desnog kolena. Hirurška intervencija je podrazumevala uzimanje (“žetvu”) matičnih ćelija iz karlične kosti sa implantiratiranjem u defekt hrskavice zgloba kolena – saopštio je KCV.

Koordinator operativne procedure transplantacije matičnih ćelija, koja je po prvi put obavljena u državnoj ustanovi u našoj zemlji, bio je prof. dr Dušan Marić, dok je profesoru Zanasiju asistirao prof. dr Dragan Savić i Dr Vaso Kecojević, za aparaturom za separaciju matičnih ćelija bili su dr Džihan Abazović i Dejan Pinćir.Anestezijom je rukovodila dr Mirka Lukić Šarkanović sa svojm timom.

– Treba istaći da se prilikom transplantacije ili transfera matičnih ćelija u lečenju patoloških stanja lokomotornog aparata koriste adultne-zrele (delom diferentovane ćelije) matične ćelije uzete od samog pacijenta i koje su žive (autologna tranplatacija tj. transfer). Matične ćelije se mogu izdvojiti iz cirkulišuće krvi, koštane srži i masnog tkiva, automatizovanim zatvorenim, sterilnim procedurama, nakon čega su odmah spremne za aplikaciju tj. postavljanje na oštećeno mesto – naveli su u Kliničkom centru Vojvodine.

kcv

Znanje i iskustvo koje je Profesor Zanasi, kao jedan od vodećih svetskih stručnjaka iz regenerativne medicine, nesebično podelio sa prisutnim ortopedima će omogućiti da se ovaj novi način lečenja oštećenja hrskavice uvede u svakodnevni rad na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Brojna su patološka stanja u ortopedskoj hirurgiji koja se mogu lečiti matičnim ćelijama poput oštećenja hrskavice zglobova, okoštavanja zglobova, oštećenja ligamenata i mišića, patoloških stanja na kičmenom stubu (oštećenja kičmenog diska, osteoporoze, patoloških preloma), koštanih cista, nesraslih preloma i drugih povreda. Primena matičnih ćelija u ortopedskoj hirurgiji će za mnoge pacijente značiti brži i bolji oporavak, odlaganje većih hirurških intrevencija poput ugradnje veštačkih zglobova, smanjivanje invalidnosti a krajnji efekat će biti i smanjivanje troškova lečenja.

Izvor: mojnovisad.com

Call Now Button