U Novom Sadu mesečno oko 25 majki odluči da matične ćelije deponuje u nemačkom biomedicinskom centru SERACELL.

Lekari kažu da su roditelji sve više svesni da matične ćelije jednog dana mogu biti spasonosna terapija kod teških oboljenja deteta, majke, brata ili sestre, pa čak je moguće i kod daljih rođaka.

Nakon što je pre dve godine omogućeno porodiljama u Novom sadu da deponuju matične ćelije, u prodilištu Betanija je to do sada učinilo više od 500 žena. Šef odseka porođajne sale ove klinike dr Đorđe Petrović kaže da matične ćelije deponuje u proseku 40 porodilja mesečno.

Matične ćelije se uzimaju iz krvi pupčane vrpce odmah nakon porođaja, a potom se predaju firmama koje preuzimaju materijal i preovze ga do banke. One mogudu da se deponuju kod nekoliko firmi koje imaju predstavništva u Srbiji i sklopljen ugovor sa našom klinikom. Da bi žena mogla da deponuje matične ćelije, najpre mora da odabere kompaniju kojoj će da poveri njeno čuvanje, te da uradi niz laboratorijskih analiza. Procedura uzimanja matičnih ćelija nije bolna po majku a ceo postupak se odvija odmah nakon porođaja. Lekar u sali uzme set koji porodilja donese i sa dve igle uzima krv iz pupčanika – objašnjava dr Petrović.

U roku od najviše 48 sati krv se dostavlja do sedišta banke koje se nalaze u inostranstvu, najčešće do 17 sati nakon porođaja, a uzorak se prevozi potpuno bezbedno u rashladnoj vitrini. Čuvanje matičnih ćelija je dobro jer matične ćelije mogu jednog dana da spasu život detetu čije se matične ćelije uzimaju, ali i njegovoj rođenoj braći i sestrama, kao i roditeljima.

U Novom Sadu mesečno oko 25 majki odluči da matične ćelije deponuje u nemačkom biomedicinskom centru SERACELL.

SERACELL nije samo banka matičnih ćelija već i biomedicinski centar. Ova firma od pre godinu dana ima svoje predstavništvo u Srbiji, a specijalizovana je u oblasti bioinžinjeringa matičnih ćelija, njihovog skladištenja i priprema za transplantaciju. Matićne ćelije iz koštane srži i periferne krvi se uspešno koriste već 20 godina za lečenje leukemije i drugih bolseti. Ova frima radi po GMP standardu, odnosno krv iz pupčane vrpce procesuira se pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe i za transplantaciju. Koliko ovakav način čuvanja matičnih ćelija odgovara roditeljima, pokazuje i podatak da se mesečno, u proseku, 25 porodilja iz Novog Sada, od oko 40, odlučuje za deponovanje preko naše firme – rekao je Vladimir Ješić.

Iako se najčešće za deponovanje matičnih ćelija odlučuju parovi koji imaju dete obolelo od dijabetesa ili leukemije ili slučaj kakve bolesti u familij, jer će tako jednog dana imati materija za terapiju ili kliničko ispitivanje, u poslednje vreme se sve češće javljaju i oni parovi koji koj čekaju prvo dete, a matične ćelije čuvaju iz prevntivnih razloga. Ugovor se sa kompanijama potpisuje najčešće na 20 godina, a predstavnici kompanija kažu da straha od zloupotrebe i bijazni od moogućeg nelegalnog kloniranja ne treba da bude, jer je bezbednost čuvanja matičnih ćelija na najvišem mogućem nivou.

04.11.2011.

Call Now Button