Matičnim ćelijama danas se u svetu leči oko 100 različitih oboljenja.

U najstarijoj bolnici u Italiji, milanskoj Ospedale mađiore polikliniko (Ospedale maggiore policlinico), sagrađenoj još u 15. veku, primenjuju se i ispituju najsavremeniji tretmani matičnim ćelijama.

U okviru bolnice osnovana je i javna banka u kojoj trenutno ima oko 9.000 uzoraka matičnih ćelija uzetih iz pupčanika.

Direktorka bolničkog Centra za naučna istraživanja Lorenca Lazari kazala je novinarima iz Srbije da se u Italiji široko primenjuje lečenje matičnim ćelijama, koje se mogu uzeti i iz koštane srži, masnog tkiva, zuba i drugih delova tela, ali da su najbolji rezultati postignuti u lečenju matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.

Prema njenim rečima, matičnim ćelijama uspešno se leče srčani i bubrežni bolesnici, i na taj način u Italiji su značajno smanjene liste čekanja na te organe.

Lazari kaže da je praksa pokazala da je stopa preživljavanja oko 70 odsto kod lečenja matičnim ćelijama iz pupčanika, a oko 30 odsto sa matičnim ćelijama iz koštane srži.

U Italiji svaka regija ima bar jednu javnu banku matičnih ćelija.

U milansku javnu banku dnevno pristiže oko 20 novih uzoraka koji se uzimaju iz 21 porodilišta te regije.

Javne banke čuvaju uzorke koji se koriste u skladu sa potrebama stanovništva odnosno daju kompatibilnom bolesniku, a privatna banka ih čuva isključivo za pacijenta od kog su te ćelije uzete.

U Milanskoj bolnici matičnim ćelijama se naprimer rutinski uspostavlja puna funkcija pluća kod prevremeno rođene dece već od 22. nedelje, a uspeli su i da teško oštećenu jetru vrate u “skoro obnovljeno stanje”, kaže doktorka Lazari.

Prema njenim rečima, u milanskoj bolnici povremeno se proverava kvalitet zamrznutih ćelija i svi dosadašnji pokazatelji su pozitivni i za metod čuvanja i lečenja.

Za razliku od Italije, u Srbiji ne postoji banka matičnih ćelija, ali je poslednjih godina otvoreno nekoliko predstavništva privatnih banaka.

Uzimanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce je jednostavan i bezbolan proces, koji se obavlja u većini porodilišta u Srbiji odnosno u onima koji imaju adekvatnu dozvolu Ministarstva zdravlja i plaća se nešto više od 1.700 evra.

Kvalitet i stručnost Seracell biomedicinskog centra

Nemački biomedicinski centar Seracell je specijalizovan u polju obrade matičnih ćelija i njihovog skladištenja. Kompanija je razvila procese i sisteme osiguranja kvaliteta kao i najmodernije proizvodne objekte za obradu i transplantaciju matičnih ćelija. Kao sertifikovana banka za matične ćelije Seracell radi na osnovu najviših standarda kvaliteta (EU GMP standard).

GMP standard osigurava da se svaki uzorak krvi iz pupčane vrpce procesuira pod identičnim zahtevima kvaliteta koji važe i za pripremu transplanata matičnih ćelija namenjenih kliničkoj upotrebi – transplantaciji. Na taj način se prilikom obrade i skladištenja obezbeđuje veći broj matičnih ćelija koje se krioprezerviraju.

Call Now Button