Američki lekari privode kraju klinilku studiju u kojoj odrasle ljude sa oštećenom hrskavicom kolena leče lekom koji se zove CARTISTEM. Ovaj lek, otkriven u Koreji, sadrži mezenhimalne matične ćelije iz pupčane vrpce. Kraj kliničke studije se očekuje u maju 2017. godine, a nakon toga, moglo bi da sledi i njegovo odobrenje za upotrebu i u ostalim državama.

Lekari iz Ilinoisa i Masačusetsa za sada su se fokusirali na odrasle ljude sa oštećenim kolenima koji trpe bolove i koji nisu operativno lečeni. Studija je fokusirana na samo lečenje oštećenja hrskavice koja je nastala povredama, degenerativnim bolestima ili starenjem.

Dugo vremena je krv iz pupčanika bacana kao otpad, jer nije bio poznat njihov potencijal. Srećom, naučnici su ga prepoznali i one su danas najdragoceniji dar za lečenje i regeneraciju tkiva. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce nalaze se u krvi pupčane vrpce su mlade matične ćelije koji nisu bile pod uticajam spoljašnje sredine.

Izvor: CBR

Call Now Button