Španski naučnici otkrili su da autologne mononuklearne ćelije iz koštane srži podstiču rast vaskularnih kad se presade u pacijente sa dijabetesom koji pate od kritične ishemije estremiteta usled oboljenja perifernih arterija.

“Kritična ishemija ekstremiteta kod pacijenata sa dijabetesom povećava stopu smrtnosti, ali ipak neovaskularizacija matičnim ćelijama može biti veoma koristan pristup u lečenju ovih pacijenata.” istakao je jedan od autora studije doktor Bernat Soria iz Andaluzijskog centra za biologiju i molekularnu medicinu iz Sevilje u Španiji. “U ovoj studiji razvili smo sigurne i efikasne modele tretiranja 20 pacijenata sa dijabetesom uz pomoć mononuklearnih ćelija iz koštane srži istog domaćina.”

Istraživači su otkrili da je hirurška i endovaskularna revaskularizacija kod ovih pacijenata ograničena, zbog slabih arterijskih izlivanja, pa su tako optimalna doza, izvor i zahvat bila glavna pitanja ove studije. U ovoj studiji naučnici su koristili 10 puta manju dozu od onih u prethodnim studijama.

Po autorima suštinski za ovu studiju su bile intraarterijske infuzije autolognih ćelija koštane srži koji su rasute lokalno, na nekoliko obolelih vaskularnih delova donjih ekstremiteta. Očekivanja istraživača bila su da će ćelije koštane srži iniciratirati rani i efikasan razvoj novih vaskula.

Stanje pacijenata je praćeno između 3 i 12 meseci nakon transplatacije.

“Kako je objavljeno u prethodnom istraživanju, smrtnost u toku jedne godine dijabetičara sa problemom perifernih arterija je 20 posto”, kaže doktor Soria. Ovo istraživanje pokazalo je smanjenje amputacija kod pacijenata sa dijabetesom, a samim tim verovatno i smanjenje ukupne smrtnosti ljudi sa tegobama perifernih arterija.

Istraživači su zaključili da je terapija donjih ekstremiteta ćelijama iz koštane srži sigurna procedura i neverovatno kliničko otkriće.

Dok ova studija ne pokazuje tačne rezultate na smrtnost, ukazuje na napredak u kvalitetu života ljudi sa tegobama ekstremiteta, jer će umanjiti broj amputacija, napomenuo je Amit N. Patel direktor Kardiovaskularne regenerativne medicine na Univerzitetu Juta.

23.04.2012.
Izvor: medicalxpress.com

Call Now Button