Tim istraživača iz japanskog Kyushu univerziteta je uspeo da matične ćelije miševa pretvore u zrele jajne ćelije koje su oplođene i razvile se u zdrave i plodne mladunce. Tako je nekoliko naučnika uspeo da pruži nadu milionima koji se uzdaju u nove načine za lečenje steriliteta.

Naučnici su do sada mogli samo da stvore ćelije koje će imitirati spermu ili jajne ćelije, ali su retko uspevali da uz pomoć takvih ćelija stvore novi život zbog komplikovanosti koje nosi genetski materijal. Ova studija je pokazala da žene koje ne mogu prirodno da stvore jajne ćelije moći da dobiju jajne ćelije napravljenje od njihovih matičnih ćelija.

Namera japanskih naučnika je bila da uz pomoć matičnih ćelija stvore približno sličnu verziju sperme i jajnih ćelija, međutim, ćelije koje su stvorili nisu bile dovoljno zrele da se razviju u plod.
Zbog toga su bili primorani da prilagode metode kako bi dobili rezultat. Obložili su matične ćelije uzete iz mišjih testisa u okruženjem koje pruža jajnik. Nakon 4-5 nedelja, matične ćelije su se razvile u zrelu jajnu ćeliju.

Kako te jajne ćelije funkcionišu?

Dok su ove ćelije izgledale kao zrele jajne ćelije, ključno pitanje da li su to zapravo funkcionalne jajne ćelije. Usledilo je poređenje tih ćelija sa onima koji su odgajane laboratorijski. Otkrili su da su jajne ćelije iste veličine, a i da je njihov genetski materijal slične strukture. Dokazali su da te jajne ćelije mogu biti oplođene i ubačene u surogat ženku spremnu da rađa.

Sa druge strane, veoma mali broj embriona je zapravo stvoren na ovaj način. Svega 3.5 posto embriona je uspešno ubačeno u ženke miševa. Ipak, preživeli embrioni su uspešno odrasli i nisu pokazali nikakve mane.

Još je 2006. godine drugi istraživač, Shinya Yamanaka sa svojim timom pronašao četiri gena u normalnim odraslim matičnim ćelijama koje mogu potencijalno da se razviju u druge ćelije – indukovane pluripotentne matične ćelije.Poslednje istraživanje je pokazalo da su jajne ćelije nastale od indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija bile jednako oplođene i dale zdrave odrasle matične ćelije.

Izazovi u istraživanju

Zaključci iz ove studije daju novu nadu kada je u pitanju lečenje neplodnosti kod ljudi. Ovo istraživanje daje načine lekarima da pronađu alternativu za žene koje ne mogu prirodno da proizvedu jajne ćelije.

Krajnji uspeh ove tehnike je iznosi svega 3.5 posto i nizak je u poređenju sa standardnom vantelesnom oplodnjom, koja uspeva u 30% slučajeva. Očigledno, metode moraju
Ono što je još važno istaći jeste da je studija obuhvatala miševe a ne ljude. Naučnici i dalje moraju da dokažu da mogu da reprodukuju tehniku i uz pomoć ljudskih ćelija.

Istraživači iz Japana su prošli težak put od dokazivanja da su jajne ćelije, embrioni i mladunci koji su proizašli iz ove studije zapravo normalni.

Saznanja iz ove studije su ostala otvorena za nove mogućnosti najpre za lečenje ženskog steriliteta.

Izvor: Newsweek

Call Now Button