Naučnici su napravili funkcionalne srčane mišiće od matičnih ćelija i iskoristili ih da naprave srčano tkivo koje kuca.

Procedura je uključivala tehniku koja se naziva decelularizacija.

Da bi došli do rešenja, naučnici su upotrebili 73 humanih srca koja su bila označena kao neodgovarajuća za transplantaciju.

Ona su pribavljena od donora kojima je utvrđena moždana smrt i donora kojima je utvrđen prestanak rada srca.

Srca su skinuta sa originalnih donorskih živih ćelija.

Ova procedura omogućava da srce ne bude odbačeno od strane imunog sistema primaoca.

Na preostale ćelije srca su dodali ljudske pluripotetne matične ćelije koje su novom metodom programirane da postanu mišićne ćelije srca.

Delovi ćelija koji su sadržali matične ćelije razvili su se u kontraktorna tkiva.

Ovo je po prvi put da se proces obavio na ljudskom srcu.

U 2012. godini je 7,4 miliona ljudi u svetu umrlo od ishemijske bolesti srca.

Novo otkriće je korak napred u pronalaženju rešenja.

Pogledajte VIDEO objašnjenje u prilogu:


Izvor: www.sciencedirect.com (1, 2) i www.circres.ahajournals.org

Call Now Button