Uzorak matičnih ćelija prikuplja se iz pupčanika nakon što se beba odvoji od mame i to na način koji je potpuno bezbedan i za majku i za bebu. Iz pupčane vrpce koja se inače tretira kao medicinski otpad, nakon porođaja se prikuplja krv, a zatim se uzorak šalje u banku ili biomedicinski centar gde se čuva na 25 ili više godina.

Nakon prispeća u laboratoriju, a pre samog zamrzavanja, uzorak se mora proveriti i pripremiti po rigoroznim standardima kako bi nakon višedecenijskog čuvanja bio upotrebljiv za lečenje.

U kojim situacijama uzorak matičnih ćelija ne treba čuvati?

1. Kada nema dovoljno krvi iz pupčanika.

Nakon porođaja, lekar koji uzima uzorak krvi iz pupčanika, uzeće maksimalnu količinu, tj. svu krv koja se u pupčaniku nalazi. Minimalna količina je 15ml, a u pupčaniku najčešće bude i više od 50ml, što je dovoljno i za skladištenje u dve krio kese (dva odvojena uzorka matičnih ćelija).

Od čega zavisi količina krvi?

Količina zavisi, između ostalog, zavisi od dužine pupčanika i na to se ne može uticati. Neke bebe se rode sa jako malim pupčanikom i u izuzetno retkim situacijama, količina krvi ne bude dovoljna. Nasuprot tome, mali rekorderi, rode se i sa pupčanikom iz kog se prikupi krv dovoljna za čak četiri krio kese.

2. Kad u uzorku nema dovoljno matičnih ćelija ili matične ćelije nisu vitalne

Količina krvi iz pupčanika nije isto što i količina matičnih ćelija. Specijalnim metodama i analizama, pre samog zamrzavanja proverava se količina i vitalnost matičnih ćelija. Tek kad se utvrdi da uzorak ima dovoljno matičnih ćelija i da njihova vitalnost zadovoljava kriterijume, uzorak se smatra vrednim čuvanja.

3. U slučaju infekcije majčine krvi

Pored provere uzorka krvi iz pupčanika, važno je proveriti i krv majke kako bi se utvrdili da li postoji neka virusna ili ozbiljnija bakterijska infekcija. Ukoliko infekcija postoji, uzorak matičnih ćelija je takođe zaražen i takav uzorak neće biti upotrebljiv za lečenje te ga nema smisla ni čuvati.

4. U slučaju da uzorak ne stigne na vreme

Uzorak mora stići u laboratoriju u kojoj se priprema za krioprezervaciju, u skladu sa najrigoroznijim standardima i operativnim procedurama laboratorije, a najduže 72 sata od porođaja.

Zašto je važno da se uzorak koji nije dobar ne sačuva?

Kada odlučite da čuvate vredne matične ćelije svog deteta, najvažnija stvar o kojoj treba da mislite je da li će te iste matične ćelije biti upotrebljive nakon 25 i više godina.

Stroge kontrole i analize sprečavaju ne samo uzaludno plaćanje već i situaciju u kojoj tek kad matične ćelije treba da se upotrebe saznate da uzorak nije upotrebljiv. Zato je važno gde čuvate matične ćelije i da li vam kuća kojoj poklanjate poverenje garantuje ugovorom da će izvršiti sve neophodne analize i sačuvati samo onaj uzorak koji je vredan čuvanja.

Takođe je važno da proverite da li kuće u kojima ćete čuvati uzorak svoga deteta poseduju sertifikate kojim garantuju da su sačuvali isključivo uzorke za koje postoji medicinska opravdanost da budu uskladišteni. Najvažniji su GMP i Jacie sertifikati.

Kako da izbegnete nepotrebne troškove?

Više kompanija se u Srbiji bavi krioprezervacijom matičnih ćelija. Međutim, neke od njih su banke koje samo čuvaju uzorke, dok su druge biomedicnski centri koji se prvenstveno bave lečenjem i zato je važno da sačuvani uzorci imaju upotrebnu vrednost nakon višedecenijskog čuvanja.

Nemački biomedicinski centar Seracell, matične ćelije čuvaju pod najstrožijim i najrigoroznijm standardima, a plaćanje se vrši tek kad stigne sertifikat koji potvrđuje da su matične ćelije proverene i uspešno sačuvane.

Na sertifikatu koji dobijate je dokumentaovana informacija o količini krvi koja je sačuvana, koliko ima matičnih ćelija i kakva je njihova vitalnost. Kurirska služba Seracell-a radi i vikendom i praznicima, a prosečno vreme dostave matičnih ćelija u Nemačku je 32 sata.

Seracell je centar koji se prvenstveno bavi pripremom transplatata, a jedan od razloga koji ih je opredelio i za čuvanje matičnih ćelija iz pupčanka jeste upravo mogućnost da pod jednako strogim uslovima čuvaju dragocene matične ćelije beba.

Ukoliko razmišljate o čuvanju matičnih ćelija svog deteta uverite se da kompanija koja se bavi matičnim ćelijama bude biomedcisnki centar i da poseduje sve sertifikate od kojih je najvažniji JACIE koji obezbedjuje kasniju upotrebljivost matičnih ćelija.

Više o Jacie sertifikatu saznajte ovde JACIE sertifikat- potvrda kvaliteta čuvanja matičnih ćelija u Seracell-u >>>