Oko 60 miliona ljudi širom sveta imaju hronične bubrežne bolesti, a mnogima će biti potrebna i dijaliza ili transplantacija. Proboj istraživanja objavljenog u časopisu Journal of the American Society Nephrology (JASN) ukazuje na to da se vlastite ćelije bubrega pacijenata mogu prikupljati i reprogramirati. Reprogramiranje ćelija bubrega pacijenata može značiti da će u budućnosti manje bolesnika sa bolestima bubrega zahtevati komplikovane i skupe procedure koje utiču na njihov kvalitet života.

U prvoj studiji dr Šeron Rikardo (sa Monash Univerziteta, u Klejtonu, u Australiji) i njene kolege su uzele ćelije bubrega od pojedinaca i podstakli su ih da postanu progenitorne ćelije, dopuštajući nezrelim ćelijama da formiraju bilo koji tip u bubregu. Naime, oni su umetnutli nekoliko ključnih reprogramiranih gena u ćelijama bubrega koje ih čine sposobnim da formiraju druge ćelije.

U drugoj studiji, dr Miguel Esteban (Kineska akademija nauka, u Guangzhou, Kina) i njegove kolege otkrili su da bubrežne ćelije prikupljene iz urina pacijenata takođe mogu da se reprogramiraju na isti način. Korišćenje ćelija iz urina omogućava tehnologiji da se lako implementira u kliničku upotrebu. Čak štaviše, ćelije urina se mogu zamrznuti i kasnije se odmrznuti pre nego što su izmanipulisane.

Ukoliko naučnici mogu da prošire ove reprogramirane ćelije – koje se nazivaju indukovane pluripotentne matične ćelije (iPSC) – i vrate ih u pacijenta, ove IPSC mogu da vrate zdravlje i vitalnost bubrega. Osim toga, pored pružanja potencijalno lekovite terapije za pacijente, otkriće može pomoći i istraživačima za proučavanje uzroka bolesti bubrega i da pronađu nove lekove koji bi se mogli koristiti za lečenje.

U propratnom uvodniku, dr Ian Rodžers napomenuo je da “ova dva članka zajedno pokazuju da je izvodljivo korišćenje ćelija bubrega kao izvor iPSC i efikasnost proizvodnje odraslih iPSC iz urina znači da će ćelije biti prikupljene u bilo koje vreme.”

Jednostavnost prikupljana i visoka frekvencija reprogramiranja koja je opisana u ovim člancima može pomoći u poboljšanju budućih terapija u raznim područjima medicine.

Call Now Button