Eksperimenti na povredama mozga kod pacova pokazali su da matične ćelije ubrizgane preko karotidnih arterija putuju direktno do mozga, gde se u velikoj meri povećava funkcionalni oporavak, navodi se u studiji japanskih istraživača.

Tehnika ubrizgavanja preko karotidnih arterija, zajedno sa nekim oblikom in vivo optičkog snimanja za praćenje matičnih ćelija posle transplantacije, mogu da postanu deo novog pristupa za transplantaciju matičnih ćelija za traumatske povrede mozga, pokazuje studija dr Tošija Osanaija sa Hokaido medicinskog univerziteta, Saporo, Japan.

Istraživači procenjuju novu “intraarterijsku” tehniku transplantacije matičnih ćelija kod pacova. U roku od sedam dana nakon traumatske povrede mozga, matične ćelije kreirane iz koštane srži pacova ubrizgane su u karotidne arterije. Cilj je bio da matične ćelije dospeju direktno u mozak, bez potrebe da putuju kroz opštu cirkulaciju.

Pre ubrizgavanja, matične ćelije su označene “kvantnim tačkama”: biokompatibilnim, fluorescentnim, poluprovodnički kreirane pomoću nano tehnologije. Kvantne tačke emituju infracrvenu svetlost, sa mnogo dužim talasnim dužinama koje prodiru u kosti i kožu. Ovo je omogućilo istraživačima da prate neinvanzivnom metodom matične ćelije četiri nedelje nakon transplantacije.
Koristeći ovu in vivo tehniku optičnog snimanja, Osanai i njegove kolege mogli su da vide da su ubrizgane matične ćelije stigle do mozga u prvom pokušaju, bez ulaska u opštu cirkulaciju. U roku od tri sata, matične ćelije su počele da imigriraju od namanjih krvnih sudova mozga (kapilara) u oblasti povrede mozga.

Nakon četiri nedelje, kod pacova koji su tretirani matičnim ćelijama primećen je značajan oporavak motornih funkcija (pokret), dok kod netretiranih pacova nije bilo oporavka. Ispitivanje tretiranog mozga je potvrdilo da se matične ćelije transformišu u različitim tipovima ćelija mozga i učestvuju u lečenju oblasti povređenog mozga.

Matične ćelije će verovatno postati važan novi tretman za pacijente sa povredama mozga, uključujući i traumatske povrede mozga i moždani udar. Matične ćelije iz koštane srži, kao i one koje se koriste u novoj studiji, obećavajući su izvor donatorskih ćelija. Međutim, ostaju mnoga pitanja o optimalnom vremenu, dozama i trasi isporuke matičnih ćelija.

U najnovijem eksperimentu na životinjama, transplantacija matičnih ćelija je izvršena nedelju dana nakon traumatske povrede mozga: “klinički relevantno” vreme, jer je potrebno barem toliko dugo da se matične ćelije iz koštane srži razviju. Ubrizgavanje matičnih ćelija u karotidne arterije je relativno jednostavan postupak koji “dostavlja” ćelije direktno do mozga.

Eksperimenti takođe dodaje dokazima da tretman matičnim ćelijama potpomaže ozdravljenje nakon traumatske povrede mozga, sa značajnim oporavkom funkcija. Upotrebom in vivo optičkog snimanja “Ova studija je prvo uspešno praćenje ćelija donator koje su intra ateralno presađeni u mozak živih životinja tokom četiri nedelje”, istakao je Osanai.

Neki sličan oblik tehnologije snimanja može biti koristan u praćenju efekata transplantacije matičnih ćelija kod ljudi. Međutim, praćenje ljudskih matičnih ćelija kod pacijenata predstavljaće izazov jer su lobanja i koža glave deblji kod ljudi nego kod pacova.
“Dalja istraživanja su garancija da se in vivo optičko snimanje klinički primenjuje”, zaključili su naučnici.

09.02.2012.

Izvor:
stemcellresearchnews.com
medicalnewstoday.com 

Call Now Button