Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu su pronašli način uklanjanja leukemičnih matičnih ćelija, što bi moglo dovesti do novih metoda lečenja koje mogu omogućiti potpunu remisiju za bolesnike s leukemijom. Rana studija na miševima je pokazala da se leukemične matične ćelije mogu poništiti uništavanjem dva proteina koja se nalaze u telu.

Leukemične matične ćelije održavaju bolest i verovatno su odgovorne za njen povratak, pa se veruje da se eliminisanjem ovim ćelijama postiže kompletna remisija. Ovi ohrabrujući rezultati ukazuju na dva proteina kao potencijalne terapijske ciljeve kako bi se sprečio povratak najagresivnijih oblika leukemije.

Naučnici sa Kraljevskog koledža su posmatrali leukemične matične ćelije u tipu leukemije koja uključuje mutacije MLL gena. To broji oko 70 % leukemije kod dece i 10 % akutne leukemije kod odraslih. Prognoze za MLL kod dece nisu dobre – samo 50 % preživi dve godine nakon primanja terapije.

Već je poznato da protein Bmi1 ima ključnu ulogu u opstanku i proliferaciji različitih matičnih ćelija raka. Ali ova studija je po prvi put pokazala da iako je protein potreban da bi opstale različite ćelije akutne mijelogene leukemije (AML), u MLL leukemiji matične ćelije raka zapravo opstaju nezavisno od Bmi 1. To pokazuje da za obolele od MLL, ciljanje Bmi 1 samo ne bi imalo značajan uticaj na suzbijanje leukemičnih matičnih ćelija, kao što se ranije mislilo.

Međutim, tim je takođe pronašao visok nivo drugog proteina nazvanog Hoxa 9 u MLL miševima i ljudima. Slično Bmi 1, glavna uloga ovog proteina je da osigura deljenje i rast leukemičnih ćelija dopuštajući njihov beg od inherentnog sistema nadzor, koji bi inače uzrokovao smrt ćelija. Otkrili su da kod miševa sa MLL leukemičnim matičnim ćelijama, suzbijanje i Bmi 1 i Hoxa 9 potpuno ukida mogućnost MLL mutacija koje izazivaju leukemiju.

Ovi rezultati pružaju dokaze za različite puteve koji su uključeni u razvoj različitih vrsta leukemičnih matičnih ćelija i ističe se važnost istovremenog ciljanja Bmi1 i Hoxa9 kako bi se uništile MLL leukemične matične ćelije.

Profesor Erik So, vođa grupe sa Kraljevskog koledža rekao je da su ova otkrića važan korak napred ka razumevanju kako se ove opake bolesti mogu vratiti kod bolesnika nakon što su primili standardnu terapiju.

“Sada znamo da leukemične matične ćelije kod određenih tipova leukemije, poput MLL, mogu preživeti i razmnožavati se nezavisno od Bmi 1 proteina, i moramo u budućnosti pažljivije uzeti u obzir terapiju matičnim ćelijama za lečenje bolesti. Nije sve jednostavno kao što se u početku mislilo da bi moglo biti. No, ova otkrića obezbeđuju vitalne informacije koje će nam pomoći da gledamo alternativne načine borbe protiv različitih oblika bolesti, koji će omogućiti pacijentima da postignu dugoročnu remisiju. Ono što treba da se sazna je koliko tačno proteina Bmi1 i Hoxa 9 proteina podržava rast ćelija raka kako bi se razvio učinkovit tretman za zaustavljanje povratka bolesti.”

Profesor Piter Džonson dodaje i da se čini da su matične ćelije raka sve više otporne na radioterapiju i hemoterapiju u odnosu na druge ćelije leukemije, tako da razumevanje kako one nastaju, i kako ih možemo ubiti, biće glavni korak u mogućnosti da se pomogne još većem broju ljudi da prežive leukemiju u budućnosti.

 

Call Now Button