Mala Saša Brauni, prvo je trogodišnje dete kod koga su pre dve godine za lečenje cerebralne paralize korišćene njene vlastite matične ćelije iz pupčane vrpce.

Naime, Saša je 2010. godine učestvovala u novim ispitivanjima o lečenju cerebralne paralize – stanja u kojem mozak ne radi ispravno što prouzrokuje probleme sa kretanjem, držanjem tela i koordinacijom pokreta. Cerebralna paraliza se može pojaviti pre u toku ili nakon rođenja, ali se težina bolesti ne može ustanoviti pre ranog detinjstva.

Poznati uzroci cerebralne paralize su:
– Infekcija u ranoj trudnoći
– Hipoksija mozga pri rođenju
– Prevremeni težak porođaj
– Krvarenje u mozgu
– Abnormalan razvoj mozga
– Genetska uslovljenost (retko)

Lekari su koristili Sašine matične ćelije uzete iz pupčane vrpe neposredno nakon njenog rođenja. Matične ćelije su ubrizgali u nožni zglob (gležanj) u nadi da će krvotokom doći do mozga i pomoći regeneraciju oštećenog tkiva.

Sašini roditelji Tanja i Ričard bili su impresionirani napretkom njihove ćerke nakon zahvata. Sašina majka je to opisala rečima: „Sašin terapeut se okrenuo oko sebe i rekao: pogledajte kolika je razlika, njeno hodanje je mnogo bolje nego pre, pogledajte ruke – poslednji put ih je držala sklopljene, a sada ih pokreće.“

„Osećamo da je došlo do opšteg poboljšanja motoričkih sposobnosti, a možda i neki napredak u poboljšanju vida, pa čak i u njenim kognitivnim sposobnostima.“

„Ne možemo kategorički da tvrdimo da je tretman matičnim ćelijama odgovoran za poboljšanje. Međutim, i mi i Sašin terapeut vidimo da je poboljšanje brže u odnosu na to što smo očekivali i u poređenju sa drugom decom sa sličnim problemima.“

Ustvari, poboljšanja su kod Saše toliko velika da možda neće biti neophodna operacija očiju za ispravljanje razrokosti, a njen oftalmolog ne isključuje mogućnost da je transfuzija matičnih ćelija odgovorna za poboljšanje.

Saša je rođena u Dubaiju, gde i danas živi sa svojim roditeljima, jer njen otac radi kao vođa poslova za britansku građevinsku firmu.

Njeni roditelji su platili 1900 funti za čuvanje Sašinih matičnih ćelija iz pupčane vrpce, kao polisu osiguranja ukoliko se Saša razboli kasnije u životu. Tada nisu mogli ni da pretpostave da će Saši matične ćelije tako brzo zatrebati.

Saša je pre godinu dana na Djuk Univerzitetu (Severna Karolina, SAD) učestvovala u istraživanju doktora J. Kurtzberg koja je opservirala poboljšanja koja su se pojavila kod dece koja su učestvovala u studiji. Ona sada sprovodi drugu fazu istraživanja kako bi dokazala da li su poboljšanja nastala zbog terapije matičnim ćelijama ili se radi o placebo efektu.

Lekari su dali prednost matičnim ćelijama, jer jer je poznato da matične ćelije pomažu regeneraciju ćelija i na taj način obnavljaju oštećena tkiva. Matične ćelije uzimaju iz pupčane vrpce, a mogu se koristiti za terapiju leukemije i anemija.

U oblasti pomoći invalidima koja se fokusira na pomaganje osobama obolelim od cerebralne paralize reakcije na vest o istraživanju bile su oprezne:
Portparol je izajvio: „Svaka osoba sa cerebralnom paralizom će drugačije reagovati na isti tretman (terapiju) u odnosu na drugu osobu. Postoji mnogo terapija, ali mi nikada ne odobravamo jednu koja isključuje drugu zbog toga. Zato uvek savetujemo pacijentu da potraže savet lekara pre nego što krenu na bilo koju terapiju.“

23.01.2012.
Izvor: gurgle.com

Call Now Button