U utorak je u Kliničkom centru Srbije otvoren nov, sterilan blog za transplantaciju koštane srži, koji će omogućiti da se i u ovoj ustanovi radi transplantacija matičnih ćelija.

Ministarstvo zdravlјa i Klinički centar Srbije u izgradnju i kompletno opremanje savremenog Centra za transplantaciju Klinike za hematologiju KCS, koji čine 4 izolacione jednokrevetne jedinice, jedna dvokrevetna i dve trokrevetne sobe, uložili su blizu 90 miliona dinara.

Obilazeći novi sterilni blok ove klinike, ministar zdravlјa ass dr Zlatibor Lončar istakao je čvrsto opredelјenje Ministarstva zdravlјa i Vlade Republike Srbije da se značajnim ulaganjima u nove zdravstvene objekte, infrastrukturu kao i savremenu medicinsku opremu zdravstveni sistem Republike Srbije značajno unapredi.

„ Mnogi naši građani su do sada morali da za ovaj vid transplantacija koštane srži odlaze u inostranstvo. Jednostavno, u prethodnom periodu nije se planski ulagalo u zdravstvo i nismo imali dovolјno kapaciteta za zbrinjavanje svih pacijenata kojima je potrebna transplantacija koštane srži. Zato smo danas izuzetno zadovolјni jer otvaramo savremeni Centar za transplantaciju koji našim građanima omogućava da ovaj vid operacija obavlјaju ovde, u svojoj zemlјi. Time još jednom potvrđujemo da želimo savremen i snažan zdravstveni sistem, koji omogućava dobro zdravstveno zbrinjavanje i negu svim građanima ove zemlјe. Nećemo stati na ovome, imamo mnogo započetih projekata i investicija, obnavlјamo klinike i gradimo nove kliničke centre, uvodimo nove terapije i činimo sve da dodatno unapredimo naš zdravstveni sistem“, istakao je ministar Lončar.

Direktor KCS doc dr Milika Ašanin istakao je da je rekonstrukcija ovog dela Klinike za hematologiju i izgradnja savremenog sterilnog bloka za transplantacije koštane srži investicija od nemerlјivog značaja za KCS.

„Klinički centar Srbije,kao najveća i najreferentnija zdravstvena ustanova u našoj zemlјi i regionu uveknastoji da u svemu prati aktuelne svetske trendove u zbrinjavanju i lečenju pacijenata. Sada imamo moderan Centar za transplantaciju koštane srži, imamo sve potrebne tehničke kapacitete za uspešno obavlјanje ovog vida transplantacije matičnim ćelijama, a imamo i vrhunske doktore, koji će voditi ovo odelјenje, i koji su upravo došli sa stručne edukacije u Hamburgu. Kao ustanova koja u toku godine zbrine više od milion pacijenata, mi smo dužni da građanima omogućimo savremene terapije i savremene modalitete lečenja i ovakav vid složenih transplantacija koje će se obavlјati u ovom Centru“, istakao je Ašanin.

Direktorka Klinike za hematologiju KCS prof. dr Bilјana Mihalјević istakla je veliku zahvalnost ministru zdravlјa i direktoru KCS koji su pružali bezrezevnu podršku ideji da se ovaj vid transplantacija obavlјa i u KCS.

„Klinika za hematologiju KCS do sada nije sprovodila lečenje alogenom transplantacijom, jer nije imala tehničke uslove za izvođenje iste. Izgradnjom Centra za transplantaciju, potpuno novog sterilnog bloka, Klinika za hematologiju KCS biće u mogućnosti da na godišnjem nivou uradi između 30 i 40 alogenih transplantacija, kao i 50 autolognih transplantacija. Na taj način ćemo moći prvi put da zadovolјimo sve potrebe za ovim intervencijama u našoj zemlјi“, istakla je direktorka Klinike za hematologiju.

Izvor: www.kcs.ac.rs

Call Now Button