Nova rožnjače može biti jedini način da se spreči slepilo pacijenta, međutim postoji manjak doniranih rožnjača i lista za transplantaciju je dugačka. Naučnici sa Sahlgrenska Akademije sa Univerziteta u Geteborgu, u Švedskoj po prvi put su uspešno kultivisali matične ćelije ljudske rožnjače, što bi moglo na duže vreme smanjiti potrebu za donatorima.

Oko 500 transplantacija rožnjače se obavlja svake godine u Švedskoj i oko 100.000 na svetu. Oštećena rožnjača koji dovodi do slepila pacijenta, zamenjuje se zdravnom, ali procedura zahteva doniranu rožnjaču, a postoji ozbiljna nestašica doniranih materijala. Naročito postoji problem u zemljama gde verski ili politički stavovi ometaju korišćenje doniranih materijala.

Zamena doniranih rožnjača
Naučnici sa Sahlgrenska Akademije sa Univerziteta u Geteborgu, u Švedskoj su preduzeli prvi korak ka zameni doniranih rožnjača sa rožnjačama kultivisanih iz matičnih ćelija. Naučnici Čarls Hanson i Ulf Stenevi su koristili oštećene rožnjače dobijene iz oftalmološke klinike sa Sahlgrenska univerzitetske bolniceu Molndalu. Studija je objavljena u časopisu Acta Ophthalmologica i pokazuje kako ljudske matične ćelijemogu da se razviju u “epitelne ćelije” nakon 16 dana uzgajanja u laboratoriji i dalje još 6 dana uzgajanja na rožnjači. To su epitelne ćelije koje održavaju transparentnost rožnjače.

Po prvi put na ljudskim rožnjačama
“Slični eksperimenti su sprovedeni na životinjama, ali je ovo prvi put da su matične ćelije uzgajane na oštećenoj ljudskoj rožnjači. To znači da smo napravili prvi korak ka mogućnosti da se matične ćelije koriste za lečenje rožnjače”, kaže Čarls Hanson. “Ukoliko uspemo da uspostavimo rutinski metod za to, dostupnost materijala za pacijente kojima je potrebna nova rožnjača će u suštini biti neograničena. Takođe i hiruške procedure i nega nakon procedure će postati mnogo jednostavniji”, zaključuje Ulf Stenevi.

Nekoliko klinika obavlja transplantacije
Svega nekoliko klinika trenutno je u stanju da obavlja transplantacije rožnjače. Većina transplantacija u Švedskoj se obavlja na Klinici za očne bolesti u Sahlgrenska univerzitetskoj bolnici, odeljenje za oftalmologiju, u Molndalu.

12.03.2012.
Izvor: medicalnewstoday.com

Call Now Button