Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika predstavlja dugoročnu investiciju za budućnost svakog deteta. Matične ćelije se mogu čuvati decenijama. Roditelji koji se odlučuju na takav korak na umu imaju i to da li će banka matičnih ćelija opstati taj relativno dugačak broj godina. Sa razlogom je to i legitimno pitanje uzimajući u obzir da su matične ćelije iz pupčanika bebe njen najdragoceniji ulog za zdravlje u budućnosti. Bez obzira na okolnosti u kojoj se nalaze, banke imaju obavezu da po svaku cenu sačuvaju sve matične ćelije.

Kako čuvanje matičnih ćelija može biti osigurano od bankrotstva?

Prilikom odabira kuće kojoj želite da poverite čuvanje bebinih matičnih ćelija iz pupčanika, obavezno pitajte na koji će sve način osigurati matične ćelije. Dobro se raspitajte da li kuća nudi zaštitu od bankrotstva i kakvo rešenje ima za takav ishod. Pojedine banke su se pobrinule da čuvanje matičnih ćelija ima čak i dvostruku zaštitu od bankrotstva.

Šta predstavlja dvostruka zaštita od bankrotstva?

U slučaju biomedicinskog centra Seracell i ekskluzivnog zastupnika za jugoistočni region CORD iPS, dvostruka zaštita od bankrostva znači da su matične ćelije dece iz Srbije i regiona u potpunosti sigurne.

Prvi stepen osiguranja garantuje nemački Seracell koji preuzima i obezbeđuje sve uzorke sačuvane preko CORD Ips-a. Time je svakako osiguran i jednak tretman kao i za klijente u Nemačkoj.  
Drugi stepen zaštite je nemački državni biomedicinski institut BioKryo Fraunhofer koji garantuje da će svi uzorci sačuvani preko Seracell-a biti osigurani pod ugovorenim najrigoroznijim uslovima i standardima.

 

dvostruka zaštita od bankrotstva

 

Da li roditelji moraju da zahtevaju tu zaštitu?

Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika je prilika koja se pruža samo jednom u životu bebe i to pri njenom rođenju. Međutim, i dvadeset godina je dug period u kojem su predviđanja teška. Važno je biti oprezan i svoju odluku donositi na pravi način uzimajući sve faktore u obzir.

Potpunu sigurnost i dostupnost matičnih ćelija decenijama unapred roditelji mogu dobiti ukoliko odaberu banku koja strogo uzima u obzir i rešenje u slučaju bankrostva.

in baner bebac 2

Glumica Jovana Balašević za Bebac

 

Izvor: Bebac.com

Call Now Button