Jedan od obaveznih načina da se kontroliše zdravlje trudnice i ne ugrozi zdravlje bebe u stomaku, ali i novorođene bebe jeste da se redovno uzimaju brisevi na analizu. Sa obzirom na činjenicu da se tokom trudnoće imunološki sistem menja, pojava bakteriju tokom ovog perioda nije retkost.

PAPA test

Na samom početku trudnoće, potrebno je uraditi PAPA test. Ovim testom lekar dobija značajnu informaciju o zdravstvenom statusu žene. Ukoliko je rađen neposredno pred trudnoću, nije ga neophodno odmah ponoviti, a svako sledeće testiranje sa radi po uputu lekara.

pregled trudnice i brisevi u trudnoci

Vaginalni i cervikalni brisevi

Sa ciljem otkrivanja bakterija koje mogu biti opasne za trudnicu i bebu, potrebno je uraditi vaginalne i cervikalne briseve. U zavisnosti o toga da li postoji problem ili ne, ponavljanje ovih analiza tokom trudnoće se razlikuje.

Cervikalni bris je veoma važan u okrivanju bakterija. Uzima se iz cervikalnog kanala, a radi se minimalno tri puta u toku trudnoće. Na početku trudnoće žene su podložnije razvoju bakeriju, te je u ovom periodu češće kontrolisanje na ovaj način sasvim opravdano.

Osim na bakterije, cervikalni bris se radi i u cilju ispitivanja postojanja hlamidije, mikroplazme, ureaplazme i parazita.

U prvih tri meseca trudnoće, potrebno je uraditi i skrining na bakteriju beta hemolitični streptokok (BHS). Ukoliko je ova bakterija prisutna kod trudnice, potrebno je odmah lečiti da ne bi dovela da daljeg lošeg ishoda trudnoće. Njeno prisustvo se utvrđuje putem vaginalnog i cervikalnog bakteriološkog brisa.

Ovim analizama može se utvrditi i prisutnost gljivičnih infekcija kod trudnica. Ukoliko jeste, leči se odgovarajućim protivgljivičnim vaginaletama. Problem sa ovim infekcijama je što se često iznova javljaju, a dobra vest je što ne predstavlaju veliku opasnost po dete.

Bris grlića materice

Da biste u potpunosti bili sigurni da nemate neku bakteriološku infekciju, tokom trudnoće je potrebno uraditi i bris grlića materice. U grupu bakterija koja izazivaju upalu grlića spadaju hlamidija, mikroplazma i genokoka. Na njih posebno treba obratiti pažnju jer mogu dovesti do pobačaja ako se ne otkriju na vreme.

Ginekolog u slučaju infekcije ordinira antibiotike koji se bezbedno primenjuju u trudnoći, kada može samo lokalno (vaginalno), a kada treba i oralno. Uvek je potrebno nakon terapije uraditi kontrolu briseva, da se vidi da li je infekcija izlečena.

Call Now Button