Snaga matičnih ćelija

Zašto su matične ćelije toliko vredne u lečenju mnogih bolesti? Njihova najveća snaga je mogućnost da stvaraju bilo koje od 220 različitih tipova ćelija u našem organizmu, što se naziva pluripotentnost. Od svih tipova matičnih ćelija najveću snagu imaju matične ćelije iz krvi pupčanika, jer su uzete u trenutku rođenja kada još uvek nisu bile pod uticajem spoljašnje sredine koja bi ih oblikovala. Druga najvažnija osobina matičnih ćelija iz pupčanika je to što su one najbezbednija terapija za dete od kog su uzete, ali i u slučaju da se koriste za lečenje nekog drugog lica verovatnoća da budu odbačene je minimalna.

Šta je Graft Versus host Desease (GvHD)?

Graft versus Host Disease (u prevodu Kalem protiv domaćina) predstavlja ozbiljnu i očekivanu komplikaciju koja se može desiti nakon postupka transplantacije matičnih ćelija od nesrodnih donora. Ova bolest se može javiti u akutnom ili hroničnom obliku, i veoma je opasna po život jer doprinosi velikoj smrtnosti nakon transplatacije matičnih ćelija. Osobe koje žive i boluju od Graft versus Host Desease imaju smanjen kvalitet života i najčešće imaju oštećena na organima.

Bitno je naglasiti da je u slučajevu lečenja matičnim ćelijama od nesrodnih donora, ta vrsta terapije najčešće bila jedino i najbolje rešenje. Da su u slučajevima tih bolesti, oboleli imali svoje matične ćelije, izbegle bi se komplikacije poput Graft Versus host Desease – a i uspeh bi bio drastično povećan.

Graft Versus host Desease (GvHD)

Korišćenje sopstvenih matičnih ćelija kada god je moguće

Kao prvi izbor, lekari savetuju korišćenje sopstvenih matičnih ćelija kad god je to moguće. Odlukom da sačuvate matične ćelije iz krvi pupčanika u privatnom biomedicinskom centru ove ćelije imate na raspolaganju. Sa obzirom na to da Srbija nema javnu banku matičnih ćelija, u slučaju da vam zatrebaju morate ih naći u internacionalnom registru, a upotreba takvih ćelija dovodi do veće šanse za razvoj bolesti poput Graft Versus host Desease.

Čuvanjem matičnih ćelija svog deteta pravovremeno ulažete u njegovo zdravlje, ali i zdravlje članova njegove primatne porodice.