Kordelija Foks ima malu tetovažu na unutrašnjoj strani podlaktice i na njoj stoji „oslobođena“.

To je podsećanje na činjenicu da je izlečena od srpaste anemije i oslobođena od života u bolnici i transfuzija krvi. Postupak je obavljen u dečijoj bolnici Alberta (Alberta Children’sHospital) primenom najasvremenijeterapije – transplantata matičnih ćelija.

Hronično genetsko oboljenje krvi je kod ove devojke uzrokovalo pojavu tri moždana udara u detinjstvu: prvi se dogodio kad je imala samo šest meseci. U periodu između šeste i desete godine imala još dva.

Do sedamnaeste godine, veoma često je bila u bolnici i imala je mesečne transfuzije krvi koje su joj spasavale život.

Kada je Kordelija napunila 17 godina, bila je jedan od prvih pacijanta kod kojih je urađena transplantacija matičnih ćelija u dečijoj bolnici Alberta.

„Uspeh ove procedure je privukao pažnju javnosti širom sveta“, rekao je Dr. Greg Gilher, pedijatar-onkolog, koji je vodio program transplanatacije matičnih ćelija iz kostne srži u Kalgariju u Kanadi.

„Prema našim saznanjima, niko drugi ne nudi ovakav protokol za lečenje dece sa srpastom anemijom“, kaže Gilher, kojije, takođe, i docent na katedri za onkologiju i pedijatriju Univerziteta u Kalgariju.

Ono što proceduru koja se ovde sprovodi izdvaja u odnosu na druge je put do transplantacije.

“Ovaj protokol podrazumeva najniže doze lekova. Nema hemoterapije, daju se samo lekovi za imunosupresiju i mala doza zračenja”, potvrdio je Dr. Guilcher.

Veoma je važno naglasiti da je nije bilo odbijanja transplantata.

„Dobijamo telefonske pozive i mejlove iz celog sveta i od roditelja i od lekara. Mislimo da smo na putu da ponudimo kurativnu terapiju (uklanjanje uzroka i izlečenje) kao standardnu negu.”

Srpasta anemija je hronično oboljenje, gde krvni sudovi mogu da budu blokirani kada eritrociti (crvena krvna zrnca) promene oblik i postanu srpasti. To može da utiče na praktično svaki organ i da prouzorkuje moždani udar, oboljenja pluća, srca, slezine i kostiju. Korišćenjem napredne medikamentozne terapije, očekivani životni vek pacijenta bi bio 55-60 godina.

Uspešna procedura je prvi put obavljena u Kalgariju 2009. I tada je izlečeno sedam devojčica i dva dečaka.

“Pre nego što mi je urađena transplantacija matičnih ćelija, osećala sam se kao u klopci”, kaže Foksova, čija je sestra Tamika Alen bila kompatibilan donor. “Bez ovog tretmana, sada bih bila u bolnici i primala transfuzije krvi svakog meseca”, dodala je ona.

Kada je saznala da je popudarni davalac i da može da pomogne sestri, Alenova nije dugo razmišljanja.

Bez srodnog donora, ova transplanacija je prilično rizična.

„Kada smo saznali da sam ja podudarni donor, nikakvo dodatno pitanje nismo postavljali“, rekla je Tamika, koja sada ima 22 godine. „Naravno da sam želela da to uradim za svoju sestru. Bio je neverovatno dobar osećaj kada sam saznala da mogu da pomognem sestri o njen život učinim boljim – sada mogu da je zovem mini-ja“.

Ljudi poreklom iz Afrike najčešće oboljevaju od srpaste anemije. Jedan roditelj može da prenese mutaciju (promenu na genu) a da ne dođe do pojave bolesti, ali bolest se javlja kada su oba roditelja prenosioci.

Baka ovih devojakaje umrla sa 35 godina zbog komplikacija ove bolesti.

Godine 2008. na klinici za srpastu anemiju Dečje bolnice u Kalgariju, lečeno je šesnaestoro dece. Sada ih ima više od 80.

Oni sada imaju odlične lekove koji mogu da promene tok bolesti za mnoge pacijente, ali oni još uvek ne vode do kompletnog izlečenja. Očekuje se da se veliko interesovanje za ovu proceduru nastavi.

Izvor: CBC.ca

Call Now Button