Nemački biomedicinski centar Seracell obnovljenim JACIE sertifikatom potvrđuje zašto je najbolje rešenje za vašu porodicu.

U čemu je prednost Seracell-a u odnosu na druge banke matičnih ćelija?

Biomedicinski centar Seracell u Nemačkoj sprovodi najrigoroznije mere kontrole kvaliteta kako bi uzorak matičnih ćelija bio upotrebljiv nakon višedecenijskog čuvanja. Kompanija je na taj način obezbedila osiguranje kvaliteta usluga koje pruža.

Za sve medicinske usluge koje pruža, a to su čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika i obrada i priprema za transplantaciju, Seracell poseduje sertifikate.

Oni garantuju poslovanje prema najvišim standardima čuvanja matičnih ćelija i pripreme za terapiju. To su GMP standard, JACIE akreditacija i licenca nemačkog državnog Paul Ehrlich instituta za vakcine i biomedicinu.

JACIE akreditacija kao garant bezbednosti i pripreme matičnih ćelija za transplantaciju

JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT & EBMT) je evropska akreditacija čiji je primarni cilj promocija kvalitetne brige o pacijentima i laboratorijski rad kroz međunarodno priznate sisteme akreditacije. Ovaj standard se odnosi na kvalitet pripreme matičnih ćelija za transplantaciju.

JACIE standard je set zahteva utemeljen na dokazima internacionalnog tima svetski poznatih stručnjaka za poboljšanje i napredak ćelijske terapije.

Primarni cilj JACIE akreditacije je bezbedno korišćenje matičnih ćelija iz krvi za terapiju lečenja bolesti krvi i kancera.

Zbog čega je važno da biomedicinski centri imaju JACIE akreditaciju?

JACIE ne akredituje banke za čuvanje matičnih ćelija. Njihov program akreditacije se fokusira na centre za transplantaciju koje koriste krv iz pupčanika za pacijente kojima je neophodno lečenje.

Akreditacija se dodeljuje samo onim biomedicinskim centrima i bolnicama koji ispunjavaju visoke standarde u pripremi matičnih ćelija za transplataciju.

Dozvola ove medicinske profesionalne organizacije je zlatni standard za kontrolu kvaliteta terapije matičnim ćelijama.

Standardi su razvijeni od strane konsenzusa stručnjaka kog čine kliničari, naučnici, tehnolozi i eksperti kontrole kvaliteta.

Šta JACIE sertifikat znači roditeljima?

Iz dana u dan raste broj oboljenja koja se leče uz pomoć matičnih ćelija iz pupčanika, pa se više ne dovodi u pitanje da li bi trebalo da budu sačuvane. Svaki roditelj koji ima tu mogućnost, trebalo bi da sačuva matične ćelije svog deteta.

Uzimajući u obzir činjenicu da se matične ćelije čuvaju na dug vremenski period, važno je voditi računa o tome gde se i pod kojim uslovima uzorak čuva, kao i kako se priprema ukoliko bude neophodno.

Biomedicinski centri koji poseduju JACIE sertifikat pripremaju uzorak matičnih ćelija pod posebnim i strogo kontrolisanim uslovima.

Ukoliko izaberete Seracell, možete biti sigurni da će uzorak krvi vašeg deteta biti bezbedno sačuvan pod najrigoroznijim nemačkim standardima, što između ostalog, potvrđuje i JACIE sertifikat.

 

Proverite koji sve centri za matične ćelije poseduju JACIE sertifikat >>>