Australijski naučnici po prvi put su na miševima dokazali da nazalne matične ćelije ubrizgane u unutrašnje uho imaju potencijal da zaustave proces ili vrate sluh tokom rane faze nagluvosti.

Nagluvost nastaje kada ćelije sluha u unutrašnjem uhu izgube svoju funkciju. Najčešće je nasledna i obično se javlja kod dojenčeta i u ranom detinjstvu. Ovo stanje može usporiti razvoj deteta i dovesti do problema u govoru i jeziku.

Dr Džeremi Saliven, Sonali Pandit, Šeron Oleskevič sa Garvan Instituta za medicinska istraživanja u Sidneju, ustanovili su da se matične ćelije pojavljuju da oslobode “faktor” ili hemijsku supstancu koja pomaže u očuvanju funkcije kohlearne slušne ćelije, bez matične ćelije koja postaje deo tkiva u unutrašnjem uhu.

Vođa istraživanja dr Šeron Oleskevič kaže da se trenutno istražuje potencijal matičnih ćelija kako bi se vratio ili sprečio gubitak sluha kod ljudi.

“Miševi koji su korišćeni za istraživanje imaju veoma sličan oblik dečje gluvoće kao i ljudi, osim što je kod miševa deleko kraći životni vek. Stoga, miševi imaju tendenciju da izgube sluh u roku od 3 meseca, a ljudi u roku od 8 godina.”

“Ohrabreni smo inicijalnim otkrićima, jer je kod svih miševa kojima su ubrizgane matične ćelije bilo primećeno poboljšanje sluha, u odnosu na one koji su dobili lažne injekcije. Oko polovina miševa je bilo zaista jako dobro, iako treba napomenuti da sluh nije u potpunosti vraćen na normalan nivo sluha.”

U proceduri su korišćene odrasle matične ćelije ljudskog nosa jer su obilne, lako se mogu dobiti i nisu specijalizovane (tako da imaju sposobnost da se samostalno obnove u toku dužeg vremenskog perioda, kao i da se diferenciraju u ćelije sa različitim funkcijama).

Ista grupa naučnika je pokazala u prethodnim publikacijama da se matične ćelije takođe mogu koristiti za poboljšanje sluha u slučaju kada je do gubitka došlo usled buke – što se može javiti i kod mlađih i starijih pacijenata.

Već pet godina se radi na ovom istraživanju, a naučnici predviđaju da će se tek u narednoj deceniji otkriti korist za ljude.

18.02.2011.