Dr Knirsch: Klijenti Seracell-a će dobiti najviši nivo kvaliteta

ZVANIČNO SAOPŠTENJE

Dragi roditelji u Srbiji,

Sa ponosom Vas informišemo da je Seracell postao deo Vita 34 porodice, najveće banke matičnih ćelija sa najvećim iskustvom na nemačkom govornom području. Više od tri decenije zajedničkog iskustva Seracell-a i Vite 34 u oblasti krioprezervacije matičnih ćelija obezbediće svim našim klijentima neprikosnovenu uslugu.

Vita 34 će nastaviti uspešno operativno poslovanje Seracell-a i Seracell će nastaviti saradnju sa partnerom u Srbiji i drugim evropskim zemljama.

Skladištenje svih do sada deponovanih uzoraka matičnih ćelija koje su pod Ugovorom je naravno i dalje osigurano i dugoročno se nastavlja.

Ugovor koji ste zaključili sa Cord iPS-om, ekskluzivnim partnerom Seracell-a u Srbiji ostaje nepromenjen.
Svi sporazumi i cene navedeni u Vašem Ugovoru će ostati kao što je precizirano. Samim tim, svi ugovori Seracell-a su u potpunosti važeći i ne postoji potreba za bilo kakvim izmenama ili dopunama.
Ništa se ne menja za Vas.

Svi novi klijenti koji odluče da sačuvaju matične ćelije svog deteta u Seracell-u će dobiti najviši nivo kvaliteta u procesuiranju i čuvanju.

Ovo je veliki korak napred za sve nas u Vita 34 porodici i Seracell klijente u Srbiji.

Ukoliko budete imali dodatna pitanja slobodno kontaktirajte u bilo koje vreme našeg zvaničnog Seracell partnera u Srbiji Cord iPS.

Želimo Vam bezbrižnu trudnoću i roditeljstvo.

Iskreno Vaš,

Dr Wolfgang Knirsch,
CEO Seracell Pharma AG

Call Now Button