Govoreći na godišnjem naučnom susretu Britanske nacionalne mreže matičnih ćelija, profesor Miguel Forte opisao je istraživanje nove terapije za hronična inflamatorna stanja kao što je Kronova bolest. Lične krvne ćelije bolesnika korišćene su za proizvodnju tipskih ćelija – Tip 1 T regulatorni limfociti – koje mogu da spreče širenje bolesti (razvoj).

Profesor Forte je izjavio da su T regulatorni limfociti neverovatne ćelije – one izlučuju proteine – citogine – koji redukuju aktivnost imunološkog odgovora koji uzrokuje strašne simptome hroničnih upala kao što je Kronova bolest. “Znamo da tretmani koji se baziraju na ove ćelije mogu da funkcionišu, ali je izazov je da ih razvijemo u klinici kako bi se izvukla maksimalna korist, a minimizirao rizik. Moramo pokazati da su ove ćelije tolerantne i da su dobre za lečenje bolesti”, kaže Forte.

Profesor Forte i njegove kolege u TxCell u Valbonu, Francuska, koristili su lične ćelije imunog sistema bolesnika koje potiču od PBMCs – vrste krvnih ćelija – za lečenje bolesnika sa hroničnim upalama kao što je Kronova bolest. Oni su koristili ove ćelije, od pacijenata sa Kronovom bolešću, koji su prethodno bili lečeni lekovima i/ili operacijama ali još uvek imaju prisutne značajne simptome zbog otpornosti na tretman, da naprave Tip 1 regulatorne limfocite.

Svrha studije bila je da se proceni koliko dobro generalno bolesnici reaguju na lečenje i da se proveri učinkovitost ovih ćelija za lečenje Kronove bolesti. Preliminarni rezultati danas pokazuju dobru tolerantnost i kada se da adekvatna doza, kod pacijenta sa teškim oblikom Kronove bolesti koji ne reaguju na druge tretmane, primetno je poboljšanje stanja.

Profesor Forte dodaje da je možda još uvek rano govoriti o širokoj primeni, ali da su prelimirni rezultati zaista dobri. “Ovaj tretman nije negativno uticao na pacijente i postoje rani pokazatelji da je njihovo stanje čak poboljšano. Sledeći korak je prelazak na “fazu 2b” kliničkih ispitivanja kako bi saznali da li lečenje definitivno ima efekta, u lečenju kojih inflamatornih bolesti je efikasno, više o potencijalnim nuspojavama i kako ih izbeći i da potvrdimo rezultate koje su najbolje doze”, kaže profesor Forte.

Call Now Button