Studija sprovedena na Djuk universitetu u Durhamu, u Severnoj Karolini imala je za cilj da ispita uticaj matičnih ćelija iz krvi pupčanika na decu sa autističnim spektrom poremećaja (engl. ASD).

Prethodna istraživanja su pokazala da matične ćelije iz pupčanika mogu da smanje inflamaciju (zapaljenje) i pošalju signal ćelijama da poprave oštećene delove mozga.

Uprkos napretku u ranoj dijagnozi i bihejvioralnoj terapiji ovog poremećaja, potreba za novim, efikasnijim terapijama je sve veća.

Nakon primene matičnih ćelija iz pupčanika primećene promene u ponašanju

U Americi, jedno od 68 dece poseduje neki od poremećaja autističnog spektra. Pretpostavlja se da matične ćelije imaju potencijal da modulišu upalne procese u mozgu i na taj način dovedu do poboljšanja.

Nakon transfuzije matičnih ćelija iz sopstvene krvi primećene su promene u ponašanju, kognitivnim sposobnostima i drugim aspektima života dece sa autizmom.

Promene su merene raznim bihejvioralnim i funkcionalnim testovima neposredno posle transfuzije i nakon 6 i 12 meseci. Takođe, vršena je procena neželjenih reakcija tokom godinu dana koliko je trajala studija i zaključeno je da je terapija bezbedna i da su je deca dobro podnela.

U studiji je učestvovalo 25 dece, a poboljšanje je primećeno u više od 70 odsto učesnika i tokom studije se pratila i procenjivala bezbednost ovog tretmana. Time su postignuti ohrabrujući rezultati dovoljni da se istraživanje nastavi i pređe u sledeću fazu, koja će da uključuje veći broj dece i bude specifično dizajnirana kako bi se dobili što precizniji rezultati.

Rezultati ovog istraživanja su objavljeni u časopisu Stem Cells Translational Medicine.

Utisci roditelja o dnevnim aktivnostima dece

Grejsi Gregori je pokazala neverovatan napredak nakon učestvovanja u inicijalnoj studiji na Djuk Univerzitetu. Rutinske dnevne aktivnosti su predstavljale veliki problem za Grejs i njene roditelje. Bilo je nemoguće naterati je na saradnju sa terapeutom. Vrištanje, udaranje, nalivi besa i pljuvanje bile su uobičajene reakcije kod ove devojčice. Roditelji kažu da je pre terapije 75 odsto vremena tokom dana bilo podređeno poremećaju, a nakon primanja matičnih ćelija to vreme se smanjilo na 10 odsto. Celokupan napredak su na skali od 1 do 10 ocenili sa  8-9. Počela je čak da pohađa i redovnu školu.

Koje socijalne veštine su unapređene?

Deca koja su slabije govorila pokazala su značajan napredak u razvijanju govornih sposobnosti. Mnoga deca su počela da se igraju ili da smišljenije komuniciraju na način na koji pre nisu bila u mogućnosti. Repetativni obrasci ponašanja su se smanjili kod određene dece u odnosu na početak studije.

Na pragu značajnog otkrića

Uprkos sjajnim rezultatima koje su postignuti tokom studije na Djuk univerzitetu, autori studije i naučnici ne žele da donose preuranjene zaključke.

Iako su rezultati inicijalne studije ohrabrujući, potrebno je sprovesti novu fazu kliničkih studija pre donošenja konačnog zaključka. Ukoliko se u placebo kontrolisanim studijama pokaže da pacijenti koji su primili matične ćelije pokažu znatno unapređenje socijalnih veština od grupe koja nije primila matične ćelije, na pragu smo revolucionarnog otkrića.

Izvor: edition.cnn.com

Call Now Button