Regenerativna medicina je otišla korak dalje. Tim istraživača koji vodi profesor regenerativne medicine Karolinska instituta dr Paolo Makiarini, uspela je da stvori jedan od do sada najkompleksinijih organa od matičnih ćelija.

Godine 2008. ovaj tim naučnika je napravio senzaciju u nauci time što su uspeli da u laboratoriji stvore dušnik (traheju) od matičnih ćelija jedne žene, a zatim je iskoristili za transplantaciju koja je pacijentkinji spasila život. Sada su otišli korak dalje i stvorili još kompleksniji organ: dijafragmu, koja mora da se skuplja i širi kao odgovor na nervne impulse koji regulišu disanje.

Iako je ovo otkriće nastalo od matičnih ćelija miševa, naučnici već rade na tome da naprave dijafragmu i od matičnih ćelija ljudi. Pošto su u eksperimentu ostavljali deo prirodne dijafragme, a nedostajući deo popunjavali onim koji je nastao od matičnih ćelija iz koštane srži, bili su iznenađeni kada su shvatili da su se oba segmenta dijafragme ponašale identično.

Grupa lekara koja je radila na eksperimentu se nada da će njihovo otkriće moći da pomogne jednoj u 2500 beba koje se rode sa nerazvijenom ili nedovoljno razvijenom dijafragmom. Takve bebe se leče operativno, ali novo tkivo koje im se ugrađuje ne može da raste sa njima, tako da tokom celog života moraju da idu na operacije. Ipak, pre toga su potrebni mnogobrojni eksperimenti. Matične ćelije iz koštane srži su iskorišćene kao nasumični izbor, tako da postoji verovatnoća da neki drugi tip matićnih ćelija može da pruži još bolji rezultat.

Veličina ovog otkrića je u tome što je profesor Makiarini uspeo da od matičnih ćelija generiše mišić koji je sposoban da se kontrahuje. Ovo otvara mogućnost da se stvore i drugi tipovi mišića, koji bi, na primer, mogli da ojačaju oslabljeno srce kod beba i odraslih ljudi. Međutim, on želi da nastavi eksperimente na primatima, pre nego što se ova revolucionarna tehnika primeni na ljudima.

Izvor: Time Magazine

Call Now Button